Baner

Omacnica prosowianka

Zima – czas wyboru odmian do siewu w 2018 roku

Zima jest tym okresem, w którym podejmuje się jedną z ważniejszych decyzji w uprawie kukurydzy tj. wyboru odmian do siewu. Na małych areałach zwykle wysiewa się jedną odmianę, niemniej na plantacjach większych zasadna jest ich dywersyfikacja – dzięki czemu zmniejsza się ryzyko w produkcji na wypadek zdarzenia losowego. Na rynku jest mnóstwo odmian kukurydzy różniących się od siebie pod wieloma względami, w tym podatnością na omacnicę prosowiankę i choroby fuzaryjne. W integrowanej ochronie roślin zalecane jest wybieranie do siewu odmian mniej podatnych na agrofagi. W dobie ogromnego postępu hodowlanego, na rynku są dostępne odmiany, które łączą cechy wysokiego plonowania z mniejszą podatnością na niektóre choroby i szkodniki. Nie są to odmiany GMO, których w Polsce uprawiać nie można. Przy wyborze odmian mniej podatnych na omacnicę i fuzariozy warto kierować się własnym doświadczeniem, a także badaniami prowadzonymi przez COBORU czy też w ramach PDO. Niezmiernie ważne będą doświadczenia zebrane z obserwacji kolekcji odmianowych w 2017 roku – jest/był to trudny rok dla kukurydzy, więc odmiany musiały się zmierzyć z wieloma przeciwnościami. Te które dobrze się spisały warto zapamiętać, wszak nie można wykluczyć, że rok 2018 może również niemile zaskoczyć producentów.

Informacje na temat podatności odmian wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian na omacnicę i fuzariozy można znaleźć na stronie internetowej COBORU w zakładce „Porównanie odmian pod względem wybranych cech” z podziałem na klasy wczesności. Nieocenione będą także informacje pochodzące od firm hodowlanych, zwłaszcza jeżeli są podparte wynikami z oceny kolekcji odmianowych z ostatnich lat. Informacje te często są podawane w katalogach odmianowych.

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione