Logo
 • PL
 • EN
 • RU

Występowanie

Występowanie omacnicy prosowianki w Polsce

 

W Europie omacnica prosowianka występuje od około 500 lat. Jest to gatunek o azjatyckim pochodzeniu. Na ziemiach obecnej Polski owad był obserwowany juz od 1860 roku. Na kukurydzy omacnica prosowianka występuje od lat 50. dwudziestego wieku. Początkowo uszkadzała rośliny w południowo-zachodniej części kraju, gdzie koncentrowała się niemal cała uprawa tego zboża (okolice Wrocławia). W 1994 roku pojawiła się w południowo-wschodniej Polsce (okolice Przemyśla, Przeworska i Rzeszowa). Od 2009 roku zasiedla obszar całego kraju tj. 16 województw, przy czym jej ekspansja nadal postępuje – stopniowo opanowuje kolejne powiaty w których wysiewana jest kukurydza. W 2015 roku szkodnik zasiedlał już ponad 75% obszaru tzw. „Polski powiatowej”.

Z ekspansją omacnicy prosowianki na kukurydzy w Polsce w latach 1957-2015 można zapoznać się, śledząc poniższe mapy, które opracowywali po sobie: prof. Czesław Kania (Wrocław) – lata 50. XX wieku, doc. dr hab. Franciszek Lisowicz (Rzeszów) – lata 90. XX wieku, oraz dr hab. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. (Rzeszów) – lata 2004-2015 XXI wieku.

LEGENDA:

 • mapa z lat 1957-1961 (zakreskowany obszar to powiaty opanowane przez omacnicę prosowiankę),

 • mapa z 1994 roku (czarne kropki to miejsca/powiaty w których zanotowano omacnicę prosowiankę),

 • mapy z lat 2004-2015 (szary obszar to powiaty opanowane przez omacnicę prosowiankę).

Kliknij na mapę aby powiększyć

 

LITERATURA

Badania związane z oceną zasięgu występowania omacnicy prosowianki w Polsce zostały wykonane przez nielicznych autorów i opisane w poniższych publikacjach:

 1. Kania C. 1962. Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956-1959. Część II. Polskie Pismo Entomologiczne 3-4 (27-28): 183-216.
 2. Lisowicz F. 1995. Omacnica prosowianka – groźny szkodnik kukurydzy. Ochrona Roślin 5: 6-7.
 3. Wałkowski W., Bubniewicz P. 2004. Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis Hbn.) – ekspansywny szkodnik kukurydzy w Wielkopolsce. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (2): 1187-1190.
 4. Bereś P.K., Konefał T. 2010. Distribution range of the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) on maize in 2004-2008. Journal of Plant Protection Research 50 (3): 326-334. (tekst w załączniku: Omacnica prosowianka w Polsce w latach 2004-2008),
 5. Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.). 2011. Gatunki obce w faunie Polski. Wyd. Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, 698 ss. ISBN 978-83-61191-56-8
 6. Bereś P.K., Konefał T. 2015. Występowanie Ostrinia nubilalis Hbn. na kukurydzy (Zea mays L.) w Polsce w latach 2009-2012. Progress in Plant Protection 55 (3): 296-304. (tekst w załączniku: Omacnica prosowianka w Polsce w latach 2009-2012),
 7. Bereś P.K. 2016. Omacnica prosowianka bez tajemnic. Kompendium wiedzy. Wyd. Hortpress, Warszawa, 127 ss. ISBN 978-83-944529-0-2
 8. Bereś P.K., Konefał T. 2017. Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis Hbn.) – najważniejszy szkodnik kukurydzy w Polsce i jego występowanie w latach 1957-2015. Wieś Jutra 2 (191): 46-51.
Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione