Logo
  • PL
  • EN
  • RU

Monitoring

Dokładny monitoring podstawą zwalczania omacnicy prosowianki

Omacnica prosowianka jest gatunkiem, którego gąsienice (stadium szkodliwe) przez większość swojego żerują w ukryciu, a to sprawia, że zaraz po wylęgu są trudno dostrzegalne dla oka ludzkiego (mają niewielkie rozmiary). Należy pamiętać, że gąsienice są wysoce mobilnym stadium rozwojowym tego szkodnika, stąd po wylęgu tylko przez krótki okres czasu (liczony często w godzinach) znajdują się na powierzchni roślin. Jak najszybciej starają się ukryć przed słońcem, wrogami naturalnymi oraz wzrokiem człowieka rozchodząc się po zakamarkach roślin bądź wgryzając w miękkie tkanki (np. kłoski wiech, formujące się ziarniaki itp.).

W metodach monitorowania obecności tego szkodnika wyprzedza się to zjawisko, stąd też obserwacje skupia się głównie na pojawie motyli oraz złóż jaj (w tym pustych osłonek jajowych informujących o wylęgu szkodnika). Monitoring opiera się zarówno na bezpośrednich obserwacjach roślin, jak również na różnego typu urządzeniach chwytnych. Dodatkowo wyniki obserwacji własnych można porównywać do zewnętrznych systemów sygnalizacyjnych prowadzonych przez różne jednostki, w tym indywidualne osoby.

Do monitorowania obecności omacnicy prosowianki wykorzystuje się niżej zaprezentowane sposoby:

Izolator entomologiczny 

Pułapki feromonowe

Pułapki świetlne (samołówki)

Bezpośrednie obserwacje roślin na obecność jaj i wylęgających się gąsienic

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione