Logo
  • PL
  • EN
  • RU

Słonecznica orężówka

Słonecznica orężówka (Helicoverpa armigera)

Motyl ma do 18 mm długość, a rozpiętość skrzydeł do 35-40 mm. Zabarwienie jest zmienne od szarego poprzez oliwkowozielone do pomarańczowo-brązowego (rudawego). Na przednich skrzydłach znajduje się 7-8 ciemnych linii oraz kilka plamek. Tylne skrzydła są bladosłomkowe. Na każdym skrzydle znajduje się ciemniejsze pasmo przy krawędzi bocznej oraz przecinkowate znakowanie pośrodku.

Jajo jest kuliste, o żeberkowatej powierzchni, średnicy do 0,5 mm. Początkowo jasne, z czasem przybiera barwę zielonkawą.

Gąsienica ma do 40 mm długości. Posiada trzy pary odnóży oraz po jednej parze posówek na trzecim, czwartym, piątym, szóstym i dziesiątym segmencie. Odnóża są najczęściej koloru brązowego. Całe ciało pokryte jest rzadkimi szczecinkami oraz kolczastymi wyrostkami. U starszych gąsienic kolorystyka jest zróżnicowana począwszy od barwy zielonej, żółtozielonej, różowej poprzez bordową, czerwonobrązową aż do prawie czarnej. Cechą charakterystyczną jest występujący w tym okresie wzór w postaci biegnących wzdłuż ciała linii o naprzemiennym zabarwieniu: jasna-ciemna. Wzdłuż grzbietowej części ciała przebiega wąska, ciemno zabarwiona linia. Głowa jest z reguły ciemnobrązowa.

Poczwarka jest ciemnobrązowa lub bordowa, długości do 25 mm.


Kliknij na zdjęcie aby powiększyć


Gąsienice żerują pojedynczo na kolbach kukurydzy będących w fazie mlecznej oraz woskowej dojrzałości ziarna. Wyjadają ziarniaki od czubka kolby w dół dodatkowo silnie zanieczyszczając je odchodami. Na jednej kolbie żeruje tylko jedna gąsienica co odróżnia ten gatunek choćby od omacnicy prosowianki. Owad przyczynia się do rozwoju fuzariozy kolb. Obok kukurydzy w Polsce uszkadza inne rośliny, w tym pomidory i paprykę. Gatunek ten nie występuje naturalnie w Polsce – w ostatnich, upalnych latach coraz częściej nalatuje do Polski z południa Europy a nawet znad północnej Afryki.


Kliknij na zdjęcia aby powiększyć

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione