Baner

Omacnica prosowianka

Pułapki świetlne

Pułapki świetlne (samołówki) – służą do zwabiania motyli za pomocą źródła światła dzięki temu, że omacnica prosowianka jest gatunkiem o nocnej aktywności (tak jak tzw. ćmy). Światło rozchodzące się ponad łanem kukurydzy przyciąga z większej bądź mniejszej odległości (zależy to od intensywności światła) motyle obojga płci. W praktyce stosuje się kilka modeli samołówek: pułapki dużej mocy (żarówki sodowe o mocy od 150 do 400 Wat) zasilane prądem sieciowym lub agregatem prądotwórczym, pułapki akumulatorowe (świetlówki o mocy 12 Wat, w tym świetlówki UV oraz żarówki LED), pułapki solarne (głównie z żarówkami LED). W pułapkach świetlnych elementem chwytającym motyle może być lep, ciecz, ale zwykle jest to pojemnik zasypowy wyposażony w element do którego wlewa się preparat owadobójczy o gazowym działaniu np. octan etylu lub chloroform. Na światło można odławiać także żywe motyle ale wymaga to całonocnego czuwania przy lampie.


Zasady poprawnego postępowania przy stosowaniu pułapek świetlnych – fotograficzny przykład


Przykłady niepoprawnego postępowania przy stosowaniu pułapek świetlnych

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione