Baner

Omacnica prosowianka

Pułapki feromonowe

Pułapki feromonowe – służą do przywabiania motyli w określone miejsce za pomocą zapachu. W praktyce stosuje się głównie feromony płciowe samic, które zwabiają tylko samce. Od 2016 roku dostępne są także feromony imitujące zapach pokarmu, które mają za zadanie przyciągnąć osobniki obojga płci. Zadaniem pułapki feromonowej jest pochwycenie motyli – dokonuje się tego albo za pomocą lepu, albo pojemnika do którego wpadają szkodniki i z którego nie mogą już wylecieć (wskutek konstrukcji pułapki lub zastosowania pasków owadobójczych). Na krajowym rynku dostępne są trzy typy pułapek feromonowych: trójkątna (delta trap), kominowa (funnel trap) oraz więcierzowa (core trap).


Zasady poprawnego postępowania przy stosowaniu pułapek feromonowych – fotograficzny przykład


Przykłady niepoprawnego postępowania przy stosowaniu pułapek feromonowych

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione