Baner

Omacnica prosowianka

Pora na drugą analizę dot. szkodliwości omacnicy

Koniec okresu wegetacji kukurydzy to moment, kiedy wykonuje się drugą analizę dotyczącą szkodliwości omacnicy prosowianki. W tym to czasie w kilku miejscach zasiewu liczy się rośliny z objawami złamania łodyg powyżej i poniżej kolby, a także z podgryzionymi bądź opadłymi na glebę kolbami. Na tej podstawie wylicza się ogólny procent złomów.

Analiza ta jest bardzo prosta i szybka w wykonaniu. Ma duże znaczenie praktyczne – pokazuje jak radziła sobie wysiana przez nas odmiana w określonych warunkach nasilenia pojawu omacnicy prosowianki. Jeżeli liczba złomów jest duża (zwłaszcza poniżej kolby) to lepiej dwa razy się zastanowić czy taką odmianę warto wysiewać w kolejnym roku. Trzeba jednak pamiętać o odróżnianiu złomów powodowanych przez omacnicę (kanały żerowe w łodygach), od tych jakie powstały wskutek wejścia w łan zwierzyny łownej bądź przejścia orkanu Ksawery.

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione