Logo
  • PL
  • EN
  • RU

Piętnówki

Piętnówki (Hadeninae)

Motyle mają rozpiętość skrzydeł do 30-60 mm. Ubarwienie zależne od gatunku, zwykle pierwsza para skrzydeł jest szara lub czarna z różnym znakowaniem np.: plamkami nerkowatego kształtu. Tylne skrzydła są jaśniejsze, zwykle jasnobrunatne z ciemniejszym obrzeżem.  Na kukurydzy spotyka się kilka gatunków piętnówek. Często występującym przedstawicielem piętnówek jest piętnówka brukwianka oraz piętnówka grochówka.  

Gąsienica (stadium szkodliwe) ma zwykle dwubarwne ubarwienie ciała. Stronagrzbietowa zwykle jest brunatna do zielonej z czerwonymi, żółtymi lub zielonymi pasami biegnącymi wzdłuż ciała. Z kolei strona brzuszna najczęściej jest jednolicie zielonkawa.

Gąsienice pierwszego i drugiego pokolenia spotyka się na blaszkach liściowych kukurydzy, w których wyjadają otwory. Najliczniej jednak piętnówki żerują na kolbach będących w fazie mlecznej i woskowej dojrzałości ziarniaków. W miejscu żerowania pozostawiają liczne odchody na których rozwijają się grzyby pleśniowe. Żerowanie szkodnika na kolbach zwiększa podatność roślin na porażenie przez fuzariozę kolb.


Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione