Logo
  • PL
  • EN
  • RU

Pierwsze wyłożenie kruszynka

Z uwagi na lot samic omacnicy prosowianki w warunkach Podkarpacia rozpoczynamy pierwszą introdukcję kruszynka w dniu 19 czerwca. W innych regionach na podstawie rozmów z firmami zajmującymi się wykładaniem biopreparatów także wiadomo, że już zaraz zaczynają akcję wykładania pasożytów jaj omacnicy prosowianki.

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione