Logo
  • PL
  • EN
  • RU

Motyl

Osobniki dorosłe charakteryzuje dymorfizm płciowy czyli widoczne „gołym” okiem różnice w wyglądzie samców oraz samic, dzięki czemu możliwe jest określenie ich płci bez konieczności wykonania specjalistycznych analiz laboratoryjnych. Motyle nie są stadium szkodliwym dla roślin – wyposażone są w aparat gębowy typu ssącego za pomocą którego odżywiają się nektarem.

Samce

Są nieznacznie mniejsze od samic. Osiągają do 12 mm długości. Rozpiętość ich skrzydeł dochodzi do 20-26 mm. Przednie skrzydła są zwykle ciemnobrązowe, z jasnymi (lekko żółtawymi), zygzakowatego kształtu przepaskami poprzecznymi. Tylna para skrzydeł jest znacznie jaśniejsza, w odcieniach szarości i brązu. Obie pary skrzydeł zakończone są ciemniejszym pasem oraz rzędem gęsto ułożonych krótkich frędzelków przypominających szczecinę od pędzla.

Samice

Są większe od samców. Długość ich ciała dochodzi do 15 mm. Rozpiętość skrzydeł wynosi 25-34 mm. Przednie skrzydła są bladożółte lub jasnobrązowe, mają ciemne brzegi i dwie poprzeczne, ciemnobrązowe, zygzakowatego kształtu linie, natomiast tylne są jaśniejsze (wpadające w odcienie szarości lub brudnej żółci), a przez ich środek przebiega jasne szerokie pasmo. Obie pary skrzydeł zakończone są ciemniejszym pasem oraz rzędem gęsto ułożonych krótkich frędzelków przypominających szczecinę od pędzla.


Budowa morfologiczna ciała motyla (samca i samicy)

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć


Film prezentujący motyle omacnicy prosowianki

(Autor: Paweł K. Bereś)


Z czym można pomylić omacnicę prosowiankę?

Musimy jednak pamiętać, że na roślinach kukurydzy oraz w otoczeniu plantacji występują gatunki bardzo do niej podobne. Są to zwłaszcza:
Paratalanta pandalis,
Paracorsia repandalis,
Patania ruralis.

Dla niewprawionych jeszcze użytkowników pułapek świetlnych ale także i dla stałych ich obserwatorów niekiedy zaskoczeniem jest pojaw motyli podobnych do omacnicy. Część z nich zasiedla te same rośliny co omacnica tj. chmiel, ale brakuje informacji czy oby ich gąsienice także nie żerują w kukurydzy – moim zdaniem także je zasiedlają.

Polecam Państwu wizytę na stronie: https://lepidoptera.eu/species/1521 na której można zapoznać się z wyglądem motyli wymienionych gatunków i porównać te zdjęcia do owadów jakie się odłowiło w Państwa pułapkach.

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione