Logo
  • PL
  • EN
  • RU

Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla doradców – aktualizacja 2019

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy wydał aktualizację „Metodyki integrowanej ochrony kukurydzy dla doradców” pod redakcją naukową dr hab. Pawła K. Beresia, prof. IOR-PIB, dr Przemysława Strażyńskiego i prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego

Metodyka jest dostępna za darmo w wersji elektronicznej na stronie Instytutu – kliknij na napis: METODYKA

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione