Logo
 • PL
 • EN
 • RU

Metoda hodowlana

Metoda hodowlana – polega na wysiewie takich odmian kukurydzy, które charakteryzują się mniejszą podatnością na omacnicę prosowiankę, w tym są dostosowane do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych. Ta mniejsza podatność odmian wynika z ich cech genetycznych, a które mają wpływ na:
 • wczesność (wyrażoną liczbą FAO),
 • tempo wzrostu,
 • ogólny pokrój rośliny (w tym kąt ustawienia liści),
 • ilość włosków na liściach i ilość produkowanego wosku,
 • grubość ścian komórkowych,
 • stopień okrycia ziarniaków przez liście okrywowe kolb.
Wysiewane odmiany powinny być także mniej podatne na choroby, a zwłaszcza na fuzariozę kolb i fuzariozę łodyg. Informacje o podatności odmian na omacnicę prosowiankę dostępnych w sprzedaży można znaleźć np.
 • na stronach Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) m.in. w wynikach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – PDO (porównanie odmian pod względem wybranych cech),
 • w katalogach odmianowych hodowców i dystrybutorów materiału siewnego,
 • na dniach kukurydzy podczas wizytacji doświadczeń odmianowych zakładanych w różnych regionach kraju przez jednostki doradcze/firmy nasienne/dystrybutorów itp. Ocenę kolekcji odmianowych pod kątem podatności na omacnicę prosowiankę najlepiej prowadzić od połowy sierpnia do połowy września, gdyż wówczas trociny wysypujące się z roślin są dobrze widoczne. Dodatkowo należy weryfikować czy kolekcje odmianowe nie były wcześniej chronione biologicznie i chemicznie przed omacnicą prosowianką, przez co nie uda się poznać ich naturalnych mechanizmów odporności na szkodnika.

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć


Informacje m.in. o aktualnym doborze odmian, w tym podatności tych, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Odmian (KR) można znaleźć na stronach COBORU w Słupi Wielkiej:

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione