Baner

Omacnica prosowianka

Metoda hodowlana

Metoda hodowlana – polega na wysiewie takich odmian kukurydzy, które charakteryzują się mniejszą podatnością na omacnicę prosowiankę, w tym są dostosowane do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych. Ta mniejsza podatność odmian wynika z ich cech genetycznych, a które mają wpływ na:
– wczesność (wyrażoną liczbą FAO),
– tempo wzrostu,
– ogólny pokrój rośliny (w tym kąt ustawienia liści),
– ilość włosków na liściach i ilość produkowanego wosku,
– grubość ścian komórkowych,
– stopień okrycia ziarniaków przez liście okrywowe kolb.
Wysiewane odmiany powinny być także mniej podatne na choroby, a zwłaszcza na fuzariozę kolb i fuzariozę łodyg. Informacje o podatności odmian na omacnicę prosowiankę dostępnych w sprzedaży można znaleźć np.
– na stronach Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) m.in. w wynikach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – PDO (porównanie odmian pod względem wybranych cech),
– w katalogach odmianowych hodowców i dystrybutorów materiału siewnego,
– na dniach kukurydzy podczas wizytacji doświadczeń odmianowych zakładanych w różnych regionach kraju przez jednostki doradcze/firmy nasienne/dystrybutorów itp. Ocenę kolekcji odmianowych pod kątem podatności na omacnicę prosowiankę najlepiej prowadzić od połowy sierpnia do połowy września, gdyż wówczas trociny wysypujące się z roślin są dobrze widoczne. Dodatkowo należy weryfikować czy kolekcje odmianowe nie były wcześniej chronione biologicznie i chemicznie przed omacnicą prosowianką, przez co nie uda się poznać ich naturalnych mechanizmów odporności na szkodnika.


Informacje m.in. o aktualnym doborze odmian, w tym podatnością tych, jakie zostały wpisane do Krajowego Rejestru Odmian (KR) można znaleźć na stronach COBORU w Słupi Wielkiej:

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione