Baner

Omacnica prosowianka

Metoda chemiczna

Jest skierowana do zwalczania młodych gąsienic omacnicy prosowianki w okresie ich licznego oraz masowego wylęgu ze złóż jaj. Z uwagi na to, że termin licznych wylęgów szkodnika przypada najczęściej od końca pierwszej do połowy trzeciej dekady lipca (ze szczytem liczebności zwykle pod koniec drugiej lub na początku trzeciej dekady tego miesiąca), stąd też konieczne jest zastosowanie specjalistycznych opryskiwaczy szczudłowych bądź dróg przejazdowych dla opryskiwaczy turbinowych i o belkach podnoszonych nad wierzchołkami roślin. W zaleceniach chemicznej ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką przewiduje się wykonywanie od 1 do 2 zabiegów ochronnych. Ich liczba zależy od poziomu zagrożenia ze strony szkodnika. W rejonach wysokiej szkodliwości gąsienic zaleca się dwa zabiegi wykonane w okresie licznych i masowych wylęgów. Pierwszy przypada zwykle na przełomie pierwszej i drugiej dekady lipca, a drugi 7-10 dni później (koniec drugiej, początek trzeciej dekady lipca). W rejonach słabszej szkodliwości wystarczający jest jeden zabieg wykonany w okresie masowych wylęgów (koniec drugiej, początek trzeciej dekady lipca). Przy wykonywaniu dwóch zabiegów ochronnych konieczne jest rotowanie substancji czynnych należących do różnych grup chemicznych. Zalecenia dotyczące chemicznej ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką można znaleźć w materiałach wydawanych corocznie przez Instytut Ochrony Roślin – PIB.

q1

Wykaz insektycydów zarejestrowanych do ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką można znaleźć na stronach:

– Instytut Ochrony Roślin – PIB (https://www.ior.poznan.pl/baza/zalecenia_ochrony_roslin.html)

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Wyszukiwarka środków ochrony roślin (http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin)

q2q3q4q5q6

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione