Baner

Omacnica prosowianka

Metoda chemiczna

Metoda chemiczna – jest skierowana do zwalczania młodych gąsienic omacnicy prosowianki w okresie ich licznego oraz masowego wylęgu ze złóż jaj. Z uwagi na to, że termin licznych wylęgów szkodnika przypada najczęściej od końca pierwszej do połowy trzeciej dekady lipca (ze szczytem liczebności zwykle pod koniec drugiej lub na początku trzeciej dekady tego miesiąca), stąd też konieczne jest zastosowanie specjalistycznych opryskiwaczy szczudłowych bądź dróg przejazdowych dla opryskiwaczy turbinowych i o belkach podnoszonych nad wierzchołkami roślin. W zaleceniach chemicznej ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką przewiduje się wykonywanie od 1 do 2 zabiegów ochronnych. Ich liczba zależy od poziomu zagrożenia ze strony szkodnika. W rejonach wysokiej szkodliwości gąsienic zaleca się dwa zabiegi wykonane w okresie licznych i masowych wylęgów. Pierwszy przypada zwykle na przełomie pierwszej i drugiej dekady lipca, a drugi 7-10 dni później (koniec drugiej, początek trzeciej dekady lipca). W rejonach słabszej szkodliwości wystarczający jest jeden zabieg wykonany w okresie masowych wylęgów (koniec drugiej, początek trzeciej dekady lipca). Przy wykonywaniu dwóch zabiegów ochronnych konieczne jest rotowanie substancji czynnych należących do różnych grup chemicznych. Zalecenia dotyczące chemicznej ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką można znaleźć w materiałach wydawanych corocznie przez Instytut Ochrony Roślin – PIB.Wykaz insektycydów zarejestrowanych do ochrony kukurydzy przed gąsienicami omacnicy prosowianki

Z uwagi na systematyczne zmiany zachodzące w rejestrze środków ochrony roślin za każdym razem należy sprawdzać aktualne zalecenia, które są zaprezentowane m.in. na stronach:

Instytut Ochrony Roślin – PIB

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Wyszukiwarka środków ochrony roślin

 

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione