Baner

Omacnica prosowianka

Metoda biologiczna

Metoda biologiczna – jest przeznaczona do zwalczania jaj omacnicy. Polega na wykładaniu biopreparatów zawierających żywy organizm – kruszynka (Trichogramma spp.). Jest to niemal mikroskopijnych rozmiarów błonkówka będąca pasożytem jaj różnych gatunków owadów, w tym omacnicy prosowianki. Kruszynek w biopreparacie znajduje się w stadium larwalnym (na różnym etapie rozwoju) i poczwarek, dzięki czemu wylot owadów dorosłych jest rozłożony w czasie. Z chwilą wylotu błonkówek poszukują one na kukurydzy złóż jaj omacnicy, do których wnętrza składają swoje jaja. Wylęgłe z nich larwy wyjadają jajo omacnicy od środka, przez co nie następuje rozwój embrionów gąsienic. Takie spasożytowane złoże zmienia barwę z białawej na brązową lub czarną. Larwy kruszynka przepoczwarczają się w jaju żywiciela, po czym wylatuje z niego nowe pokolenie kruszynków, które poszukuje kolejnych jaj omacnicy. Cykl rozwojowy kruszynka w optymalnych warunkach trwa około 15 dni, a tych cykli może być kilka, w zależności od długości składania jaj przez omacnicę. Na krajowym rynku dostępne są biopreparaty w postaci zawieszek na liście (ręczna introdukcja), kulek rozrzucanych na glebę (ręcznie, rozrzutnikiem lub dronami) lub w postaci sypkiej (do aplikacji agrolotniczej – samoloty, wiatrakowce). W zależności od poziomu zagrożenia ze strony omacnicy prosowianki wykonuje się od 1 do 3 introdukcji kruszynka. Termin pierwszej introdukcji przypada niemal bezpośrednio po pojawieniu się szkodnika w uprawie sygnalizowanego za pomocą pułapek chwytnych lub bezpośrednich obserwacji roślin na obecność pierwszych jaj. Z reguły wykładanie kruszynka zaczyna się pod koniec drugiej lub w trzeciej dekadzie czerwca. Kolejne introdukcje wykonywane są po kolejnych 7-10 dniach. Zalecenia dotyczące biologicznej ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką można znaleźć w materiałach wydawanych corocznie przez Instytut Ochrony Roślin – PIB.


Zasada działania biopreparatu zawierającego kruszynka w wersji graficznej


Film prezentujący aplikację biopreparatu Trichosafe kulki

Film prezentujący aplikację biopreparatu Trichotop Max

Film prezentujący aplikację biopreparatu Trichosafe zawieszkiWykaz biopreparatów dostępnych w Polsce do zwalczania jaj omacnicy prosowianki (makrofagi nie wymagają rejestracji w myśl aktualnie obowiązujących przepisów)

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione