Logo
 • PL
 • EN
 • RU

Metoda agrotechniczna

Metoda agrotechniczna

Metoda ta odgrywa dwie role – po pierwsze wpływa na optymalny wzrost roślin kukurydzy, a tym samym stymuluje naturalne mechanizmy obronne roślin przed organizmami szkodliwymi (w tym wycisza stresy biotyczne i abiotyczne zwiększające podatność roślin na szkodniki i choroby), a z drugiej strony zapobiega masowemu namnażaniu się omacnicy prosowianki, w tym służy do jej bezpośredniego zwalczania (metoda mechaniczna).

W metodzie tej stosuje się m.in.:

 • płodozmian z pominięciem wysiewu przed lub zaraz po kukurydzy innych roślin żywicielskich (np. prosa, sorgo) oraz zbóż (możliwość rozwoju grzybów z rodzaju Fusarium),

 • jeżeli monokultura to nie dłuższa niż 3-4 lata,

 • izolację przestrzenną nowych plantacji od ubiegłorocznych resztek pożniwnych kukurydzy i pól prowadzonych w monokulturze,

 • prawidłowy dobór stanowiska pod siew kukurydzy (warunkujący niezakłócony wzrost roślin),

 • unikanie wysokich dawek azotu,

 • zwalczanie chwastów grubołodygowych,

 • terminowe zebranie plonu,

 • dokładne rozdrabnianie resztek pożniwnych mulczerem,

 • zastosowanie nawozów lub biopreparatów na ściernisko, które przyśpieszają rozkład resztek,

 • głęboką orkę zimową,

 • wiosenne talerzowanie.


W celu powiększenia kliknij na zdjęcie

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione