Baner

Omacnica prosowianka

Metoda agrotechniczna

Metoda agrotechniczna odgrywa dwie role – po pierwsze wpływa na optymalny wzrost roślin kukurydzy, a tym samym stymuluje naturalne mechanizmy obronne roślin przed organizmami szkodliwymi (w tym wycisza stresy biotyczne i abiotyczne zwiększające podatność roślin na szkodniki i choroby), a z drugiej strony zapobiega masowemu namnażaniu się omacnicy prosowianki, w tym służy do jej bezpośredniego zwalczania (metoda mechaniczna).

W metodzie tej stosuje się m.in.:
– płodozmian z pominięciem wysiewu przed lub zaraz po kukurydzy innych roślin żywicielskich (np. prosa, sorgo) oraz zbóż (możliwość rozwoju grzybów z rodzaju Fusarium),
– jeżeli monokultura to nie dłuższa niż 3-4 lata,
– izolację przestrzenną nowych plantacji od ubiegłorocznych resztek pożniwnych kukurydzy i pól prowadzonych w monokulturze,
– prawidłowy dobór stanowiska pod siew kukurydzy (warunkujący niezakłócony wzrost roślin),
– unikanie wysokich dawek azotu,
– zwalczanie chwastów grubołodygowych,
– terminowe zebranie plonu,
– dokładne rozdrabnianie resztek pożniwnych mulczerem,
– głęboką orkę zimową,
– wiosenne talerzowanie

 

 

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione