Logo
 • PL
 • EN
 • RU

Publikacje

W ostatnich kilku latach z uwagi na rosnący problem szkodliwości omacnicy prosowianki na rynku wydawniczym ukazało się kilka mniej lub bardziej specjalistycznych wydawnictw dotyczących tego szkodnika.

Pozycją wybitnie poświęconą omacnicy prosowiance jest książka wydawnictwa Hortpress pt. „Omacnica prosowianka bez tajemnic. Kompendium wiedzy”

Problematyka omacnicy prosowianki, związana m.in. z jej biologią, szkodliwością, monitorowaniem obecności oraz metodami integrowanego zwalczania prezentowana jest w różnych innych wydawnictwach książkowych, a także w poradnikach, broszurach i ulotkach. Wykaz niektórych z nich zaprezentowano poniżej.

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Osoby, które szczegółowo interesuje problematyka badawcza związana z omacnicą prosowianką, w tym piszące różnego rodzaju prace naukowe mogą również skorzystać z poniższego wykazu publikacji własnych Autora tejże strony. Każda z poniższych publikacji jest możliwa do otrzymania w formie skanu lub ksero po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania. Kolorem czerwonym zaznaczono prace naukowe (artykuły i monografie).

2005

 • LISOWICZ F., TEKIELA A., BEREŚ P. 2005. Zagrożenia kukurydzy przez szkodniki i choroby. Ochrona kukurydzy przed chorobami i szkodnikami. s. 50-61. W: „Kukurydza rośliną przyszłości”. Poradnik dla producentów. Wyd. III, Agroserwis, 112 ss.
 • LISOWICZ F., TEKIELA A., BEREŚ P. 2005. Aktualne zalecenia w zwalczaniu chorób i szkodników w uprawie kukurydzy. Wieś Jutra, 3: 11-12.
 • LISOWICZ F., TEKIELA A., BEREŚ P. 2005. Ochrona kukurydzy przed chorobami i szkodnikami. Agroserwis, 4: 30-32.
 • TEKIELA A., BEREŚ P. 2005. Zwalczanie chorób i szkodników zabiegami wykonywanymi przed i w czasie siewu kukurydzy. Kukurydza Informacje, 14, s. 2.
 • BEREŚ P., TEKIELA A. 2005. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami i chorobami w maju. Kukurydza Informacje, 15, s. 2.
 • BEREŚ P., TEKIELA A. 2005. Szkodniki i choroby kukurydzy występujące na kukurydzy w lipcu. Kukurydza Informacje, 17, s. 2.
 • BEREŚ P. 2005. Szkodniki kukurydzy w okresie jesiennym. Kukurydza Informacje, 18, s. 2.
 • BEREŚ P. 2005. Szkodniki kukurydzy w 2005 roku – podsumowanie. Kukurydza Informacje, 21, s. 2.
 • BEREŚ P. 2005. Kruszynek w ochronie kukurydzy. Ochrona Roślin, 3: 17-19.
 • BEREŚ P. 2005. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w okresie wiosennym. Biuletyn Informacyjno-Handlowy PODR Boguchwała, 4: 19.
 • BEREŚ P. 2005. Ochrona kukurydzy przed omacnicą prosowianką, mszycami i przylżeńcami. Biuletyn Informacyjno-Handlowy PODR Boguchwała, 6: 16-17.
 • BEREŚ P., MAZUR A. 2005. Omacnica prosowianka zagraża plonom kukurydzy. Aktualności Rolnicze Rynek, 7-8: 13.
 • TEKIELA A., BEREŚ P., Grajewski J., Miklaszewska B. 2005. Wpływ zwalczania chorób i szkodników kukurydzy na zasiedlenie ziarna przez grzyby i zawartość mikotoksyn. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 45 (2): 1149-1152.
 • BEREŚ P., LISOWICZ F. 2005. Przydatność kruszynka (Trichogramma spp.) w ochronie kukurydzy przed omacnicą prosowianką (Ostrinia nubilalis Hbn.) w gospodarstwach ekologicznych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 45 (1): 47-51.

2006

 • TEKIELA A., BEREŚ P., LISOWICZ F. 2006. Ochrona kukurydzy przed chorobami i szkodnikami. Agroserwis, 4: 15-17.
 • BEREŚ P., TEKIELA A. 2006. Omacnica prosowianka i grzyby z rodzaju Fusarium ciągle najgroźniejsze dla kukurydzy. Agroserwis, 4: 18-20.
 • BEREŚ P., TEKIELA A. 2006. Ochrona kukurydzy przed agrofagami zabiegami wykonywanymi przed i w czasie siewu. Kukurydza Informacje, 24.
 • BEREŚ P.K. 2006. Czynniki powodujące wzrost zagrożenia plonów kukurydzy przez szkodniki w województwie podkarpackim. Biuletyn Informacyjno-Handlowy PODR Boguchwała, 5: 20.
 • BEREŚ P, KANIUCZAK Z. 2006. Omacnica prosowianka groźna dla kukurydzy. Agrotechnika, 5: 12-14.
 • BEREŚ P.K. 2006. Czerwiec-ochrona kukurydzy przed szkodnikami. Kukurydza Informacje, 26, s. 2.
 • BEREŚ P.K. 2006. Omacnica prosowianka – szkodnik kukurydzy wymagający zwalczania. Magazyn Farmerski, 5: 18-21.
 • BEREŚ P.K. 2006. Jesień – ochrona kukurydzy przed szkodnikami. Kukurydza Informacje, 29, s. 2.
 • BEREŚ P.K. 2006. Szkodniki zagrażające zasiewom kukurydzy. Materiały V Forum Producentów Kukurydzy. Polagra Farm, Poznań, 14 październik. Streszczenia: 47-48.
 • BEREŚ P.K. 2006. Szkodniki kukurydzy – podsumowanie 2006 roku. Kukurydza Informacje, 31, s. 2.
 • BEREŚ P.K. 2006. Szkodniki kukurydzy – podsumowanie roku 2006 i co dalej? Magazyn Farmerski, 9: 28-31.
 • BEREŚ P.K., LISOWICZ F. (red. F. WALCZAK). 2006. Omacnica prosowianka – Ostrinia nubilalis Hbn. Aneks do Instrukcji dla służby ochrony roślin z zakresu prognoz, sygnalizacji i rejestracji. Część II, tom I i II z 1993 r. pt. Metody sygnalizacji i prognozowania pojawu chorób i szkodników roślin i część III wydana w 1976 r. pt.: Rejestracja ogólna i szczegółowa chorób i szkodników roślin uprawnych.
 • BEREŚ P.K. 2006. Najważniejsze agrofagi zagrażające kukurydzy oraz ich zwalczanie. Materiały na Seminarium Wojewódzkie V Podlaskich Dni Kukurydzy. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 3 września, Szepietowo: 3-14.
 • BEREŚ P. 2006. Efekty chemicznego zwalczania omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) w południowo-wschodniej Polsce w latach 2003-2005. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 46 (2): 464-467.

2007

 • BEREŚ P.K. 2007. Ochrona przed szkodnikami. s. 41-45. W: „Kukurydza nowe możliwości”. Poradnik dla producentów. Wyd. IV, Agroserwis, 104 ss.
 • BEREŚ P.K. 2007. Szkodniki kukurydzy-znaczenie gospodarcze i zwalczanie. Kukurydza, 1: 50-53.
 • BEREŚ P., KORBAS M., WALCZAK F., WĘGOREK P., ZŁOTOWSKI J. (red. Walczak F.). 2007. Poradnik sygnalizatora ochrony zbóż. Instytut Ochrony Roślin, 111 ss.
 • BEREŚ P.K. 2007. Zwalczanie szkodników zabiegami wykonywanymi przed i w czasie siewu. Kukurydza Informacje, 36, s. 1.
 • BEREŚ P.K. 2007. Szkodniki kukurydzy i ich zwalczanie w 2007 roku. Biuletyn Informacyjno-Handlowy PODR Boguchwała, 4: 16-17.
 • BEREŚ P.K. 2007. Kukurydza wymaga ochrony przed szkodnikami. Raport Rolny, 4: 28-31.
 • BEREŚ P.K., TEKIELA A. 2007. Zalecenia w zakresie ochrony kukurydzy przed szkodnikami. Wieś Jutra, 3: 19-20.
 • BEREŚ P.K. 2007. Omacnica wybiera monokultury. Rolnik Dzierżawca, 5: 44-46.
 • BEREŚ P.K. 2007. Sygnalizacja – podstawą zwalczania omacnicy prosowianki. Ochrona Roślin, 4: 20-22.
 • BEREŚ P.K. 2007. Szkodniki zagrażające plonom kukurydzy w czerwcu. Kukurydza Informacje, 38, s. 2.
 • BEREŚ P.K. 2007. Szkodniki zagrażające plonom kukurydzy w lipcu. Kukurydza Informacje, 39, s. 2.
 • BEREŚ P.K. 2007. Kilka sposobów na omacnicę prosowiankę. Agroserwis, 14: 21-22.
 • BEREŚ P.K. 2007. Omacnica prosowianka coraz groźniejsza. Farmer, 13: 38-42.
 • BEREŚ P.K. 2007. Ochrona kukurydzy przed omacnicą prosowianką w 2007 roku. Biuletyn Informacyjno-Handlowy PODR Boguchwała, 7/8: 16-17.
 • BEREŚ P.K. 2007. Podżeracze kukurydzy. Rolnik Dzierżawca, 7/8: 110-112.
 • BEREŚ P.K. 2007. Omacnica prosowianka – trudny przeciwnik w walce o plony. Raport Rolny, 7/8: 46-49.
 • BEREŚ P.K. Wrzesień – ochrona kukurydzy przed szkodnikami. Kukurydza Informacje, 40, s. 2.
 • BEREŚ P.K. 2007. Szkodniki kukurydzy w 2007 roku – podsumowanie. Kukurydza Informacje, 41, s. 2.
 • MICHALSKI T., GRZEBISZ W., SZCZEPANIAK W., GRENDA A., BEREŚ P.K. 2007. Kukurydza uprawa z przyszłością. Kompendium Wiedzy. Wyd. Kemira GrowHow, 32 ss.
 • BEREŚ P.K. 2007. Co wydarzyło się na plantacjach kukurydzy. Rolnik Dzierżawca, 9: 48-51.
 • BEREŚ P.K. 2007. Szkodniki zagroziły plonom kukurydzy. Ochrona Roślin, 10: 23-27.
 • BEREŚ P.K. 2007. Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis Hbn.). Ulotka informacyjna. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Instytut Ochrony Roślin.
 • BEREŚ P.K. 2007. Szkodniki kukurydzy – podsumowanie sezonu. Nasza Rola, 6: 39-40.
 • BEREŚ P., GAJ R., GRZEBISZ W., KANIUCZAK Z., MRÓWCZYŃSKI M., PARADOWSKI A., PRUSZYŃSKI G., PRUSZYŃSKI S., SIÓDMIAK J., SULEWSKA H., TEKIELA A., WACHOWIAK H. (RED. KANIUCZAK Z., PRUSZYŃSKI S.). 2007. Integrowana produkcja kukurydzy. Wyd. IOR Poznań, 78 ss ISBN 978-83-89867-16-2.
 • BEREŚ P.K., KORBAS M., WALCZAK F., WĘGOREK P., ZŁOTKOWSKI J. (red. Walczak F.). 2007. Poradnik sygnalizatora ochrony zbóż. Wyd. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 111 ss. ISBN 978-83-89867-90-2
 • BEREŚ P.K. 2007. Odmiany kukurydzy GM z genami Bacillus thuringensis i ich wpływ na omacnicę prosowiankę (Ostrinia nubilalis Hbn.) w świetle badań wprowadzonych w Polsce. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, Tom 56, Nr 3-4 (276-277): 293-300. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin. 47(1): 188-193.
 • BEREŚ P.K., KANIUCZAK Z., TEKIELA A., MRÓWCZYŃSKI M., PRUSZYŃSKI G., PARADOWSKI A. 2007. Ochrona kukurydzy przed agrofagami w integrowanej produkcji. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin. 47(4): 275-284.
 • BEREŚ P.K. 2007. Szkodliwość omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) dla kukurydzy uprawianej w zmianowaniu i monokulturze. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin. 47(1): 184-187.
 • BEREŚ P.K., GABARKIEWICZ R. 2007. Podatność kukurydzy Bt oraz jej form wyjściowych na uszkodzenia powodowane przez omacnicę prosowiankę (Ostrinia nubilalis Hbn.). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin. 47(4): 117-121.

2008

 • BEREŚ P.K. 2008. Szkodniki kukurydzy. Farmer, 3: 28-31.
 • BEREŚ P.K. 2008. Szkodniki kukurydzy nie śpią. Agroserwis, 4, s. 24.
 • BEREŚ P.K. 2008. Kukurydza transgeniczna w walce z omacnicą prosowianką. Ochrona Roślin, 1: 23-26.
 • BEREŚ P.K., 2008. Najważniejsze szkodniki kukurydzy i ich zwalczanie. Kukurydza, 1: 28-30.
 • BEREŚ P.K. 2008. Szkodniki kukurydzy – niechemiczne metody ograniczania liczebności. Raport Rolny, 3: 17-20.
 • BEREŚ P.K. 2008. Szkodniki w kukurydzy. Rolnik Dzierżawca, 3: 76-81.
 • BEREŚ P.K. 2008. Chrońmy kukurydzę przed szkodnikami. Agroserwis, 7: 22-23.
 • BEREŚ P.K. 2008. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami. Biuletyn Informacyjno-Handlowy PODR Boguchwała, 4: 17-18.
 • BEREŚ P.K. 2008. Szkodniki kukurydzy i ich zwalczanie w integrowanej technologii uprawy. Wieś Jutra, 3: 13-14.
 • BEREŚ P.K. 2008. Szkodniki kukurydzy i ich zwalczanie przed i w czasie siewu. Kukurydza Informacje, 47, s. 1
 • BEREŚ P.K. 2008. Efekty biologicznego zwalczania omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) w południowo-wschodniej Polsce. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 48(4): 1281-1284.
 • BEREŚ P.K. 2008. Ochrona łanu. Farmer, 10: 28-29.
 • BEREŚ P.K. 2008. Ochrona przed omacnicą i stonką. Agroserwis, 11: 19-20.
 • BEREŚ P.K. 2008. Przydatność kruszynka w zwalczaniu omacnicy prosowianki. Ochrona Roślin, 6: 11-14.
 • BEREŚ P.K. 2008. Co gryzie kolby kukurydzy? Rolnik Dzierżawca, 7/8: 89-92.
 • BEREŚ P.K. 2008. Omacnica prosowianka zagrożeniem dla kukurydzy. Ochrona Roślin, 7/8: 16-19.
 • BEREŚ P.K. 2008. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w okresie jesiennym. Kukurydza Informacje, 50, s. 2.
 • BEREŚ P.K. 2008. Najważniejsze szkodniki kukurydzy w Polsce i metody ograniczania ich liczebności. Mat. X Dni Kukurydzy, Skrzelew, 5 październik, s. 21-22.
 • BEREŚ P.K. 2008. Кukuruznyj motylek w Polsze. Zaścita i Karantin Rastienij (Rosja), 10: 20-22.
 • KORBAS M., BEREŚ P. 2008. Kukurydza w minionym sezonie. Agrotechnika, 11: 16-19.
 • WARZECHA R., BEREŚ P.K. 2008. Wzrastające zagrożenie upraw kukurydzy przez omacnicę prosowiankę i możliwości jej zwalczania metodami niechemicznymi – zagadnienia ekonomiczne. Wieś Jutra, 1: 43-45.
 • KORBAS M., BEREŚ P.K., PARADOWSKI A. 2008. Najważniejsze agrofagi w kukurydzy – podsumowanie sezonu 2008. Kukurydza Informacje, 52, str. 2.
 • BEREŚ P.K., PRUSZYŃSKI G. 2008. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w integrowanej produkcji. Acta Sci. Pol., Agricultura, 7(4): 19-32.

2009

 • BEREŚ P.K. 2009. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w 2009 roku. Kukurydza, 1: 44-46.
 • BEREŚ P.K. 2009. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami. Kukurydza nowe perspektywy. Poradnik dla producentów. Wyd. V, Agroserwis: 45-48.
 • BEREŚ P.K. 2009. Szkodniki i choroby kukurydzy – ochrona roślin. Uprawy Jare. Technika i technologia. Dodatek dla producentów. Wyd. I, Raport Rolny: 52-58.
 • BEREŚ P.K. 2009. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami. Agroserwis, 7: 24-26.
 • BEREŚ P. 2009. Ochronić kukurydzę przed szkodnikami. Agrotechnika, 4: 32-36.
 • BEREŚ P.K. 2009. Obronić kukurydzę przed szkodnikami. Biuletyn PODR Boguchwała, 4: 14-16.
 • BEREŚ P.K. 2009. W mackach omacnicy. Farmer, 7: 22-26.
 • BEREŚ P.K. 2009. Kukurydzy na ratunek. Farmer 7: 50-53.
 • BEREŚ P.K., GAJ R., GRZEBISZ W., KANIUCZAK Z., MRÓWCZYŃSKI M., PARADOWSKI A., PRUSZYŃSKI G., PRUSZYŃSKI S., SIÓDMIAK J., SULEWSKA H., TEKIELA A., WACHOWIAK H. (Z. KANIUCZAK, S. PRUSZYŃSKI, RED.). 2009. Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy. Integrowana Produkcja Urzędowo Kontrolowana, Warszawa, PIORiN, 47 ss.
 • PRUSZYŃSKI G., BEREŚ P. 2009. Łącznie w kukurydzy. Agrotechnika, 5: 36-37.
 • BEREŚ P.K. 2009. Ochrona kukurydzy w 2009 roku. Rolnik Mazowiecki, 3-4: 10-11.
 • BEREŚ P.K. 2009. GMO pod lupą. Farmer, 8: 25-28.
 • BEREŚ P.K. 2009. Chemiczna ochrona kukurydzy przed szkodnikami. Raport Rolny, 3: 14-17.
 • BEREŚ P. 2009. Szkodniki lubią kukurydzę. Nowoczesna Uprawa, 5: 44-45.
 • BEREŚ P.K., PRUSZYŃSKI G. 2009. Integrowana kukurydza. Farmer, 10: 31-34.
 • BEREŚ P.K. 2009. Szkodniki zagrażające plonom kukurydzy w czerwcu. Kukurydza Informacje, 56, s. 2.
 • BEREŚ P.K. 2009. Wyjada ziarniaki z kolb. Tygodnik Rolniczy, 26: 24-25.
 • BEREŚ P. 2009. Kukurydza bez solidnej tarczy. Nowoczesna Uprawa, 7: 44-47.
 • BEREŚ P.K. 2009. Zwalczanie szkodników kukurydzy w lipcu. Kukurydza Informacje, 57/58, s. 1.
 • BEREŚ P.K. 2009. Szkodniki kukurydzy w okresie jesiennym – zapobieganie stratom przez nie powodowanym. Kukurydza, 2: 39-41.
 • BEREŚ P.K. 2009. Omacnica i inne szkodniki kukurydzy. Ocena szkodliwości w 2009 i prognoza na 2010 rok. Rolnik Dzierżawca, 11: 66-68.
 • BEREŚ P.K. 2009. Ochronić łan kukurydzy przed szkodnikami. Mat. XI Dni Kukurydzy, Skrzelew, 4 październik, s. 20-22.
 • TEKIELA A., BEREŚ P.K. 2009. O kukurydzy po zbiorze. Zdrowy plon, 3: 12-14.

2010 

 • BEREŚ P.K. 2010. Na szkodniki. Farmer, 2: 17-19.
 • BEREŚ P.K. 2010. Reduction of damage caused by Ostrinia nubilalis Hbn. in south-eastern Poland in 2007 through the cultivation of transgenic maize varieties. IOBC/WPRS Bull., 52: 17-21.
 • BEREŚ P.K. 2010. Zalecenia ochrony kukurydzy przed szkodnikami w 2010 roku. Kukurydza, 1: 40-46.
 • BEREŚ P.K. 2010. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w 2010 roku. Wieś Jutra, 3: 15-17.
 • BEREŚ P.K. 2010. Omacnica i inne zagrożenia. Rolnik Dzierżawca, 3: 96-101.
 • BEREŚ P.K. 2010. Harmfulness of Ostrinia nublialis Hbn. on some non-Bt versus genetically modified Bt maize (Zea mays L.) cultivars in Poland in 2006-2007. J. Plant Protection Res. 50 (1): 110-116.
 • BEREŚ P.K., KONEFAŁ T. 2010. Kukurydziani terroryści. Top Agrar Polska, 4: 102-105.
 • BEREŚ P.K. 2010. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w sezonie wegetacyjnym 2010. Agroserwis, 7: 26-30.
 • FALGER P., BEREŚ P.K., MARCINKOWSKI J., GRUDZIEŃ–KOZACZKA L., JAWORSKI R. 2010. Analiza porównawcza kosztów ochrony kukurydzy przed agrofagami. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50 (3): 1153-1158.
 • BEREŚ P. 2010. Omacnica lubi wczesne odmiany. Nowoczesna Uprawa, 4: 90-92.
 • BEREŚ P.K. 2010. Chrońmy kukurydzę przed omacnicą prosowianką (Ostrinia nubilalis Hbn.). Ulotka Informacyjna. Wyd. Instytut Ochrony Roślin, Poznań, 6 ss.
 • BEREŚ P.K. 2010. Izolator entomologiczny pomocny przy monitoringu lotu motyli omacnicy prosowianki. Raport Rolny, 4: 37-39.
 • BEREŚ P.K. 2010. Kukurydza na celowniku. Farmer, 7: 9-12.
 • BEREŚ P.K. 2010. Zwalczanie po sygnale. Rolnik Dzierżawca, 4: 88-92.
 • BEREŚ P. 2010. Co gryzie kukurydzę? Agrotechnika, 5: 14-16.
 • BEREŚ P.K. 2010. Sygnał do walki. Farmer, 8: 16-19.
 • BEREŚ P.K., KONEFAŁ T. 2010. Distribution range of the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) on maize in 2004-2008 in Poland. J. Plant Protection Res. 50(3): 326-334.
 • BEREŚ P.K. 2010. Podatność wybranych odmian kukurydzy na omacnicę prosowiankę. Raport Rolny, 5: 26-29.
 • BEREŚ P.K. 2010. Oko w oko. Farmer, 11: 27-29.
 • BEREŚ P. 2010. Co gryzie kukurydzę? Tygodnik Rolniczy, 26: 25-27.
 • BEREŚ P.K. 2010. Zagrożone monokultury. Rolnik Dzierżawca, 7: 79-82.
 • BEREŚ P.K. 2010. Harmfulness and effects of chemical control of Ostrinia nubilalis Hbn on sweet corn (Zea mays var. saccharata) in Rzeszów region in 2006–2009. Acta Sci. Pol., Agricultura 9 (4): 5-15.
 • BEREŚ P.K. 2010. Integrowana ochrona kukurydzy przed agrofagami. Kukurydza, 2: 19-21.
 • BEREŚ P.K., KONEFAŁ T. 2010. Omacnica prosowianka – ekspansywny szkodnik kukurydzy w Polsce. Raport Rolny, 7/8: 41-45.
 • BEREŚ P.K. 2010. Szkodliwość omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) dla wybranych odmian kukurydzy o różnej wczesności. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 1: 18-23.
 • BEREŚ P.K. 2010. Szkodniki zagrażające plonom kukurydzy w czerwcu i lipcu. Kukurydza Informacje, 62, s.2.
 • BEREŚ P.K. 2010. Omacnica prosowianka – coraz groźniejsza w centralnej Polsce. Mat. XII Dni Kukurydzy, 3 października, Skrzelew, s. 18-19.
 • BEREŚ P.K. 2010. Omacnica zmierza na północ. Farmer, 19: 13-14.
 • BEREŚ P.K. 2010. Groźna omacnica prosowianka. Rolnik Dzierżawca, 11: 62-65.
 • BEREŚ P.K. 2010. Omacnica prosowianka – rosnący problem w kukurydzy. Zdrowy Plon, 7: 15-18.
 • BEREŚ P.K. 2010. To był trudny rok. Rolnik Dzierżawca, 12: 60-61.

2011 

 • BEREŚ P.K. 2011. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami. Kukurydza nowe perspektywy. Poradnik dla producentów. Wyd. VI, Agroserwis: 49-55.
 • BEREŚ P.K. 2011. Ekspansywna omacnica. Top Agrar, 3: 117.
 • BEREŚ P.K. 2011. Zalecenia ochrony kukurydzy przed najważniejszymi szkodnikami w 2011 roku. Kukurydza 1: 46-50.
 • BEREŚ P.K. 2011. Mało chemii, staranna uprawa. Rolnik Dzierżawca, 3: 108-110.
 • BEREŚ P.K. 2011. Ochronić kukurydzę przed szkodnikami. Agrotechnika 4: 47-50.
 • BEREŚ P.K. 2011. Zalecenia ochrony kukurydzy przed szkodnikami na 2011 rok. Wieś Jutra, 3-4: 56-59.
 • BEREŚ P.K. 2011. Ochrona przed najważniejszymi szkodnikami. Agroserwis 8: 20-22.
 • BEREŚ P.K. 2011. Podżerają plony. Tygodnik Rolniczy 16/17: 27-28.
 • BEREŚ P.K. 2011. Wrogowie kukurydzy. Manewry Polowe 2011. Dodatek Tygodnika Rolniczego do numeru 16/17: 17-20.
 • BEREŚ P.K. 2011. Gąsienica na kolbie. Rolnik Dzierżawca 6: 89-92.
 • BEREŚ P.K. 2011. Rożne metody zwalczania omacnicy prosowianki. Agroserwis 12: 34-35.
 • BEREŚ P.K. 2011. Omacnica prosowianka – zagrożenie dla plonów kukurydzy. Raport Rolny 7: 38-39.
 • BEREŚ P.K. 2011. Szkodniki kukurydzy – w pełni okresu wegetacyjnego. Rolnicze ABC 6: 22-24.
 • BEREŚ P.K. 2011. Kukurydziani złodzieje. Tygodnik Rolniczy 30: 27-28.
 • BEREŚ P.K. 2011. Najgroźniejsze szkodniki kukurydzy cukrowej. Część I. Hasło Ogrodnicze 7: 81-84.
 • BEREŚ P.K. 2011. Podjadają na kolbach. Agro Farma 3: 11.
 • BEREŚ P.K. 2011. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami. Materiały seminaryjne XIII Dni Kukurydzy i Buraka. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, 18 września 2011, p. 1-11.
 • BEREŚ P.K. 2011. Dominowała omacnica prosowianka. Rolnik Dzierżawca 11: 57-59.
 • BEREŚ P.K. 2011. Omacnica prosowianka i stonka – największym zagrożeniem. Agroserwis 23-24: 28-39.
 • BEREŚ P.K. 2011. Szkodniki kukurydzy w 2011 roku. Agro Farma 6/7: 12.

2012

 • BEREŚ P.K. 2012. Distribution of Ostrinia nubilalis Hbn. egg clusters on maize plants in south-eastern Poland in 2004–2008. J. Plant Protection Res., 52(1): 106-113.
 • BEREŚ P.K. 2012.  Egg laying and caterpillar hatching dynamics of Ostrinia nubilalis Hbn. on maize (Zea mays L.) in south-eastern Poland. J. Plant Protection Res., 52(1): 122-129.
 • BEREŚ P.K. 2012.  Flight dynamics of Ostrinia nubilalis Hbn. (Lep., Crambidae) based on the light and pheromone trap catches in Nienadówka (south-eastern Poland) in 2006–2008. J. Plant Protection Res., 52(1): 130-138.
 • BEREŚ P.K. 2012. Ważna jest odmiana. Rolnik Dzierżawca 2: 84-87.
 • BEREŚ P.K. 2012. Profilaktyka – podstawą w ograniczaniu szkodliwości agrofagów kukurydzy w sezonie wegetacyjnym 2012. Raport Rolny 1/2: 27-31.
 • BEREŚ P.K. 2012. Skuteczność zwalczania agrofagów w kukurydzy. Agro Farma 1/2, s. 8.
 • BEREŚ P.K. 2012. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami. Agroserwis 4: 24-29.
 • BEREŚ P.K. 2012. Chemiczna ochrona kukurydzy przed szkodnikami w 2012 roku. Kukurydza 1: 49-51.
 • BEREŚ P.K. 2012. Plaga trudna do opanowania. s. 122-128. W: „Kukurydza w mistrzowskiej uprawie”. Wyd. Top Agrar, Poznań, 156 ss.
 • BEREŚ P.K. 2012. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami. Agroserwis 4: 24-29.
 • BEREŚ P.K. 2012. Integrowana ochrona kukurydzy przed chorobami i szkodnikami. Mat. Szkoleniowe Polskiego Związku Producentów Kukurydzy (PZPK) oraz Francuskiej Federacji Producentów Nasion Kukurdzy i Sorgo (FNPSMS), 27-28 marca, Warszawa, 12 ss.
 • BEREŚ P.K. 2012. Zalecenia ochrony kukurydzy przed chorobami i szkodnikami. AgroNews, Gazeta Interaktywna, 4: 14-20. Dostęp: http://gazeta04.agronews.com.pl/#/1/
 • BEREŚ P.K. 2012. Zalecenia ochrony kukurydzy przed szkodnikami na 2012 rok. Wieś Jutra 3-4: 52-57.
 • BEREŚ P.K. 2012. Omacnica i inne nieszczęścia. Rolnik Dzierżawca 4: 113-116.
 • BEREŚ P.K. 2012. Zabezpieczyć łan kukurydzy przed szkodnikami. Agro Farma 4, s. 6.
 • BEREŚ P.K. 2012. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami – zalecenia na nowy sezon. Biuletyn Informacyjno-Handlowy PODR Boguchwała 5: 14-16.
 • BEREŚ P.K. 2012. Szkodliwość omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) dla kukurydzy (Zea mays L.) w południowo-wschodniej Polsce w latach 1994–2011. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 52(1): 9–13.
 • BEREŚ P.K. 2012. Omacnica prosowianka i stonka kukurydziana. Rolnik Dzierżawca 6: 82-84.
 • BERERŚ P.K. 2012. Ochrona kukurydzy przed omacnicą prosowianką i stonką kukurydzianą. Agro Farma 6, s. 6.
 • BEREŚ P.K., GÓRSKI D. 2012. Effect of earliness of maize cultivars (Zea mays L.) on damage caused by Ostrinia nubilalis Hbn. (Lep., Crambidae). Acta Sci. Pol., Agricultura 11(2): 5-17.
 • BEREŚ P.K. 2012. Omacnica prosowianka na sorgu i kukurydzy. Kukurydza 2: 16-18.
 • BEREŚ P.K. 2012. Integrowana ochrona kukurydzy od 2014 roku. Kukurydza 2: 8-12.
 • BEREŚ P.K. 2012. Damage caused by Ostrinia nubilalis Hbn. to fodder maize (Zea mays L.), sweet maize (Zea mays var. saccharata[Sturtev.] L.H. Bailey) and sweet sorghum (Sorghum bicolor [L.] Moench) near Rzeszów (south-eastern Poland) in 2008-2010. Acta Sci. Pol., Agricultura 11(3): 3-16.
 • BEREŚ P. 2012. Omacnica zgłupiała. Tygodnik Rolniczy 34: 23-25.
 • BEREŚ P.K. 2012. Strategija borby s kukuruznym motylkom w Polsze. Nasze Selskoie Choziajstwo (Białoruś) 14: 64-68.
 • BEREŚ P.K. 2011. Integrowana ochrona kukurydzy przed szkodnikami od 2014 roku. Mat. XIV Dni Kukurydzy, 7 października, Skrzelew, s. 20-21.
 • BEREŚ P.K. 2012. Zagrożenia kukurydzy. Tygodnik Rolniczy, 46: 28-29.
 • BEREŚ P.K. 2012. Zabiegi agrotechniczne w ochronie plonu kukurydzy przed agrofagami. Uprawa Kukurydzy.pl. 3: 30-33.
 • BEREŚ P.K. 2012. Szkodniki kukurydzy w 2012 roku. Podsumowanie sezonu i prognoza na kolejny rok. Agro Serwis 23-24: 38-55.
 • BEREŚ P.K. 2012. Szkodniki kukurydzy – podsumowanie 2012 roku. Nowy Raport Rolny 12: 8.

2013

 • BEREŚ P.K. 2013. Integrowana ochrona kukurydzy przed chorobami i szkodnikami. Katalog Odmian Kukurydzy Syngenta na 2013 rok, s. 54-57.
 • BEREŚ P.K. 2013. Szkodniki kukurydzy. Katalog Odmian Kukurydzy Syngenta na 2013 rok, s. 70-73.
 • BEREŚ P.K. 2013. Co najbardziej zaszkodziło kukurydzy? Farmer 2: 76-81.
 • BEREŚ P.K. 2013. Samyje opasnyje wrieditieli kukuruzy w Polsze. Nasze Selskoie Choziajstwo (Наше сельское хозяйство) (Białoruś) 1: 55-60.
 • BEREŚ P.K. 2013. Ochrona kukurydzy przed chorobami i szkodnikami w 2013 roku. Kukurydza 1: 28-32.
 • BEREŚ P.K. 2013. Integrowana ochrona kukurydzy przed szkodnikami. s. 53-60. W: „Kukurydza – roślina przyszłości spełnia oczekiwania”. Poradnik dla Producentów, Wyd. 7. Agroserwis, Warszawa, 96 ss.
 • BEREŚ P.K. 2013. Mieszańce mniej zagrożone. Rolnik Dzierżawca 3: 100-104.
 • BEREŚ P.K. 2013. Szkodniki – na co uważać. Farmer 3: 120-122.
 • BEREŚ P.K. 2013. Szkodniki kukurydzy na celowniku. Agrotechnika 4: 46-49.
 • BEREŚ P.K. 2013. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami – zalecenia na rok 2013. Nowy Raport Rolny 4: 18-19.
 • BEREŚ P.K. 2013. Terminy i dynamika wylotów motyli Ostrinia nubilalis Hbn. z resztek pożniwnych kukurydzy w izolatorach entomologicznych w latach 2006-2011 w południowo-wschodniej Polsce. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 53 (1): 23-31.
 • BEREŚ P.K., MRÓWCZYŃSKI M., KORBAS M., PARADOWSKI A. 2013. Integrowana ochrona kukurydzy w Polsce – aktualny stan badań i wdrożeń. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 53 (1): 167-175.
 • BEREŚ P.K. 2013. Zwalczanie omacnicy prosowianki i stonki kukurydzianej. Agroserwis 11: 22-23.
 • BEREŚ P.K. 2013. Apetyt na ziarniaki. Rolnik Dzierżawca 6: 63-65.
 • BEREŚ P.K., DĄBROWSKI Z.T., SOWA S. 2013. Comparison of some aspects of the bionomy of Ostrinia nubilalis Hbn. (Lep. Crambidae) on Bt and non-Bt maize in south-eastern Poland. J. Centr. Eur. Agric. 14 (2): 194-212.
 • BEREŚ P.K. 2013. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w 2013 roku. Wieś Jutra 2: 41-45.
 • BEREŚ P.K. 2013. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami. Rolnicze ABC 6: 1.
 • BEREŚ P.K., KANSY F.J. 2013. Omacnica skutecznie monitorowana w Polsce i w Niemczech. Farmer 7: 63-70.
 • BEREŚ P.K. 2013. Integrowana ochrona kukurydzy przed agrofagami – stan wdrożeń i perspektywy. Kukurydza 2: 4-8.
 • BEREŚ P.K. 2013. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami. s. 48-50. W: ABC uprawy. Kukurydza na kiszonkę. Dodatek do czasopisma Agrotechnika, 79 ss.
 • BEREŚ P.K. 2013. Studium nad doskonaleniem integrowanej ochrony kukurydzy przed zachodnią kukurydzianą stonką korzeniową (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) i omacnicą prosowianką (Ostrinia nubilalis Hbn.). Rozpr. Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 29, 183 ss.
 • BEREŚ P.K. 2013. Najważniejsze szkodniki kukurydzy w 2013 roku oraz ich zwalczanie w nowym sezonie wegetacyjnym. Mat. XV Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego, Skrzelew, 6 października 2013: 24-26.
 • BEREŚ P.K. 2013. Rok pod znakiem omacnicy. Agroserwis 19-20: 19-21.
 • BEREŚ P.K. 2013. Feromony a omacnica prosowianka. Farmer 10: 63-70.
 • BEREŚ P.K., KORBAS M., MICHALSKI T., GAJ R., WACHOWIAK M., SIÓDMIAK J., PARADOWSKI A. 2013. Integrowana ochrona kukurydzy. s. 83-155. W: „Integrowana Ochrona Upraw Rolniczych. Zastosowanie Integrowanej Ochrony, Tom 2” (M. Mrówczyński, red.). PWRiL, Poznań, 286 ss. ISBN 978-83-09-01153-5
 • BEREŚ P.K. 2013. Przystopować omacnicę. Agrotechnika 12: 19-21.
 • PARADOWSKI A., BEREŚ P.K. 2013. Zaszczita kukuruzy ot sorniakov. Opyt Polszy (Защита кукурузы от сорняков. Опыт Польши). Nasze Selskoie Choziajstwo (Наше сельское хозяйство) (Białoruś) 21: 22-27.
 • BEREŚ P.K., MRÓWCZYŃSKI M., KORBAS M., KIERZEK R., WĘGOREK P., SULEWSKA H., SZULC P., SIÓDMIAK J., DANIELEWICZ J., TRZMIEL K., KRAWCZYK K., ZAMOJSKA J., PRUSZYŃSKI G., DRZEWIECKI S. 2013. Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów. (P.K. Bereś, M. Mrówczyński, red.). Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 67 ss. ISBN 978-83-89867-97-1
 • BEREŚ P.K. 2013. Kukurydza bez omacnicy. Kurier Magazyn Bayer CropScience 2: 8-13.

2014

 • BEREŚ P.K. 2014. Ochrona kukurydzy przed najważniejszymi szkodnikami. Katalog Odmian Kukurydzy Chemirol: 55-60.
 • BEREŚ P.K. 2014. Omacnica prosowianka i grzyby z rodzaju Fusarium – główne zagrożenia w uprawie kukurydzy. Katalog Odmian Kukurydzy Syngenta na 2014 rok, s. 51-56.
 • BEREŚ P.K. 2014. Ograniczyć liczebność agrofagów bez chemii. Rolnik Dzierżawca 2: 72-75.
 • BEREŚ P.K. 2014. Integrowana ochrona kukurydzy przed chorobami i szkodnikami – zalecenia na 2014 rok. Kukurydza 1: 31-37.
 • BEREŚ P.K. 2014. Ochrona kukurydzy przed omacnicą prosowianką z wykorzystaniem tiachloprydu i deltametryny. Kukurydza 1: 39-43.
 • BEREŚ P.K. 2014. Szkodniki w uprawie kukurydzy. Bayer CropScience, Warszawa, 128 ss.
 • BEREŚ P.K. 2014. Więcej profilaktyki, mniej chemii. Rolnik Dzierżawca 3: 92-96.
 • BEREŚ P.K. 2014. Biologiczne zwalczanie omacnicy prosowianki. Farmer 3: 44-49.
 • BEREŚ P.K. 2014. Zalecenia integrowanej ochrony kukurydzy przed szkodnikami na rok 2014. Podkarpackie Wiadomości Rolnicze 3: 21-23.
 • BEREŚ P.K. 2014. Samoreprodukcja nasion kukurydzy nie popłaca. Top Agrar 3: 138-141.
 • BEREŚ P.K. 2014. Wiosenna ochrona kukurydzy. Raport Rolny 4, s. 6.
 • BEREŚ P.K. 2014. Termin siewu a szkodniki. Farmer 5: 49-53.
 • BEREŚ P.K. 2014. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami. Agroserwis 9: 24-26.
 • BEREŚ P. 2014. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami. Agrotechnika 5: 52-53.
 • BEREŚ P.K. 2014. Interwencyjna ochrona kukurydzy. Rolnicze ABC 5:4-5.
 • BEREŚ P.K. 2014. Ochrona kukurydzy od czerwca do października. Raport Rolny 5, s. 12.
 • BEREŚ P.K. 2014. Co gryzie kukurydzę latem? Agrotechnika 6: 45-47.
 • BEREŚ P.K. 2014. Dwa gatunki, które nie odpuszczają. Rolnik Dzierżawca 6: 68-71.
 • BEREŚ P.K. 2014. Integrowana ochrona kukurydzy przed szkodnikami i chorobami w 21014 roku. Wieś Jutra 2: 27-33.
 • BEREŚ P.K. 2014. Monitoring występowania i sygnalizacja terminów zwalczania omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) w Polsce – stan obecny i perspektywy. Prog. Plant Prot. 54 (3): 276-282.
 • BEREŚ P.K. 2014. Czerwcowe przypomnienia. Kukurydza Informacje 87, s. 2.
 • BEREŚ P.K. 2014. Lipcowe przypomnienia. Kukurydza Informacje 88, s. 2.
 • BEREŚ P.K. 2014. Ochrona kukurydzy przed omacnicą prosowianką w pełni okresu wegetacji. Podkarpackie Wiadomości Rolnicze 6-7: 18-19.
 • BEREŚ P.K. 2014. Aby nie opryskiwać bez potrzeby. Rolnik Dzierżawca 7: 91-94.
 • BEREŚ P.K. 2014. Chemiczne zwalczanie omacnicy prosowianki w 2014 roku. Agroserwis 14, s. 7.
 • BEREŚ P.K. 2014. Trafić chemią w omacnicę. Top Agrar 7: 98-100.
 • BEREŚ P.K. 2014. Najważniejsze szkodniki w uprawie kukurydzy, zapobieganie i zwalczanie. s. 9-20. W: Mat. Dnia Kukurydzy i Buraka, 21.09.2014, Poświętne, 32 ss.
 • BEREŚ P.K. 2014. Szkodniki i choroby kukurydzy w okresie przedzbiorczym. Kukurydza Informacje 90, s. 2.
 • BEREŚ P.K. 2014. Omacnica prosowianka na kukurydzy – wzrastający problem na Podlasiu. Wiadomości Rolnicze 10: 20-22.
 • BEREŚ P.K. 2014. Monitorowanie omacnicy prosowianki dla potrzeb jej zwalczania. Mat. XVI Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego, Skrzelew, 5 października 2014: 21-23.
 • BEREŚ P.K. 2014. Szkodniki i choroby kukurydzy. Przedsiębiorca Rolny 11: 58-61.
 • BEREŚ P.K. 2014. Omacnica prosowianka w 2014 roku – podsumowanie sezonu. Farmer-Dzierżawca Dolnośląski 6: 72-73.

2015

 • BEREŚ P.K. 2015. Omacnica prosowianka i grzyby z rodzaju Fusarium – główne zagrożenie w uprawie kukurydzy. Katalog Odmian Kukurydzy 2015. Syngenta, Warszawa, s. 52-55.
 • BEREŚ P.K. 2015. Coraz więcej szkodników zagraża kukurydzy. s. 62-70. W: Kukurydza do niej należy przyszłość. Poradnik dla producentów. Wyd. VIII. Agroserwis, Warszawa, 96 ss.
 • BEREŚ P.K. 2015. Kruszynek zje omacnicę. Przedsiębiorca Rolny 2: 78-82.
 • BEREŚ P.K., SIEKANIEC Ł. 2015. Integrowana ochrona kukurydzy przed chorobami i szkodnikami. Kukurydza 1: 22-30.
 • BEREŚ P.K. 2015. Łączne zwalczanie omacnicy prosowianki i stonki kukurydzianej. Kukurydza 1: 32-37.
 • BEREŚ P.K. 2015. Choroby i szkodniki kukurydzy – podsumowanie sezonu 2014. Uprawa Kukurydzy 1: 14-15.
 • BEREŚ P.K. 2015. Kruszynkiem w omacnicę. Top Agrar 3: 138-141.
 • BEREŚ P.K., SIEKANIEC Ł. 2015. Integrowana ochrona kukurydzy przed chorobami i szkodnikami. Agroserwis 4: 26-28.
 • BEREŚ P. 2015. Wpływ terminu siewu na zdrowotność plantacji kukurydzy. Raport Rolny 3: 12.
 • BEREŚ P.K. 2015. Integrowana ochrona kukurydzy przed szkodnikami – zalecenia na nowy sezon. Podkarpackie Wiadomości Rolnicze 4: 17-19.
 • BEREŚ P.K. 2015. Szkodniki kukurydzy. Wiadomości Rolnicze PODR Szepietowo 4: 23-26.
 • BEREŚ P.K. 2015. Co gryzie kukurydzę? Przedsiębiorca Rolny 4: 88-91.
 • BEREŚ P.K., KONEFAŁ T. 2015. Występowanie Ostrinia nubilalis (Hbn.) on maize (Zea mays L.) w Polsce w latach 2009-2012. Prog. Plant Prot. 55 (3): 296-304.  http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-052
 • BEREŚ P.K. 2015. Ochrona chemiczna kukurydzy przed szkodnikami. Rolnicze ABC 4: 4-5.
 • BEREŚ P.K. 2015. Najważniejszy jest monitoring. Przedsiębiorca Rolny 5: 84-86.
 • BEREŚ P.K., SIEKANIEC Ł. 2015. Integrowana ochrona kukurydzy. Wiadomości Rolnicze PODR Szepietowo 5: 14-16.
 • BEREŚ P.K. 2015. Biologiczna metoda zwalczania omacnicy prosowianki. Farmer 6: 77-81.
 • BEREŚ P.K., PRUSZYŃSKI G. 2015. Zaradzić omacnicy. Nowoczesna Uprawa 6: 22-24.
 • BEREŚ P.K. 2015. Szkodniki kukurydzy. Agrotechnika 6: 62-64.
 • BEREŚ P.K. 2015. Wykorzystanie światła w monitoringu omacnicy prosowianki. Agroserwis 11: 8-10.
 • BEREŚ P.K. 2015. Żarłoczny szkodnik kukurydzy. Raport Rolny 6, s. 12.
 • BEREŚ P.K., SIEKANIEC Ł. 2015. Ochrona kukurydzy przed chorobami i szkodnikami w 2015 roku. Wieś Jutra 2: 39-45.
 • BEREŚ P.K. 2015. Wykorzystanie kruszynka w biologicznej ochronie kukurydzy przed omacnicą prosowianką. Kukurydza 2: 22-26.
 • BEREŚ P.K. 2015. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami i chorobami w lipcu. Kukurydza Informacje 95, s. 2.
 • BEREŚ P.K. 2015. Susza w kukurydzy. Rolnicze ABC 8: 8-9.
 • BEREŚ P.K. 2015. Omacnica prosowianka – ekspansywny szkodnik kukurydzy. Farmer 10: 62–65.
 • BEREŚ P.K. 2015. Szkodniki i choroby kukurydzy we wrześniu. Kukurydza Informacje 96, s. 2.
 • BEREŚ P.K. 2015. Niechemiczne i chemiczne sposoby ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką. Mat. XVII Dni Kukurydzy woj. Mazowieckiego i Łódzkiego, 4 październik 2015, Skrzelew, s. 18-21.
 • BEREŚ P.K. 2015. Izolator prawdę ci powie o…omacnicy. Top Agrar 11: 82-85.
 • BEREŚ P.K. 2015. Zalecenia ochrony kukurydzy przed agrofagami po zbiorze kukurydzy. Kukurydza Informacje 97, s. 2.
 • BEREŚ P.K. 2015. Szkodniki kukurydzy a susza. Uprawa Kukurydzy 4: 12-13.

2016

 • BEREŚ P.K. 2016. Zalecenia ochrony kukurydzy przed chorobami i szkodnikami na 2016 rok. Kukurydza 1: 22-28.
 • BEREŚ P.K. 2016. Biologiczna ochrona kukurydzy przed omacnicą prosowianką. Agroserwis 4: 26-29.
 • PIWCZYŃSKI M., PABIJAN M., GRZYWACZ A., GLINKOWSKI W., BEREŚ P.K., BUSZKO J. 2016. High regional genetic diversity and lack of host-specificity in Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae) as revealed by mtDNA variation. Bulletin of Entomological Research, 106: 512-521. Doi: 10.1017/S007485316000195
 • BEREŚ P.K. 2016. Энтомологический изолятор для стеблевого мотылька. Наше сельское хозяйство 3: 17-23.
 • BEREŚ P.K. 2016. Omacnica prosowianka bez tajemnic. Kompendium wiedzy. Wyd. Hortpress, Warszawa, 128 ss., ISBN 978-83-944529-0-2.
 • BEREŚ P.K. 2016. Najgroźniejsze szkodniki zagrażające plantacjom kukurydzy w Polsce. Uprawa Kukurydzy 1: 18-19.
 • BEREŚ P.K. 2016. Z chemią i bez chemii. Przedsiębiorca Rolny 4: 90-93.
 • BEREŚ P.K. 2016. Coraz trudniejsza ochrona kukurydzy przed szkodnikami. Agroserwis 8: 23-26.
 • BEREŚ P.K. 2016. Gotuj się do boju z omacnicą. Top Agrar 5: 72-74.
 • BEREŚ P.K. 2016. Zalecenia chemicznej ochrony kukurydzy pastewnej i kukurydzy cukrowej przed szkodnikami na 2016 rok. Podkarpackie Wiadomości Rolnicze 4: 24-25.
 • BEREŚ P.K. 2016. Metoda biologiczna czy chemiczna. Przedsiębiorca Rolny 5: 72-74.
 • BEREŚ P.K. 2016. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w 2016 roku. Wiadomości Rolnicze PODR Szepietowo 5: 16-17.
 • BEREŚ P.K. 2016. Ochrona kukurydzy. Rolnicze ABC 109: 6-7.
 • BEREŚ P.K., PRUSZYŃSKI G. 2016. Omacnica żeruje latem. Nowoczesna Uprawa 6: 18-21.
 • BEREŚ P.K. 2016. Co podgryza kukurydzę? Agrotechnika 6: 24-27.
 • BEREŚ P.K. 2016. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w 2016 roku. Wieś Jutra 2: 42-46.
 • BEREŚ P.K. 2016. Zastosowanie kruszynka w biologicznej ochronie kukurydzy przed omacnicą prosowianką. Wieś Jutra 2: 47-51.
 • BEREŚ P.K. 2016. Zwalczanie omacnicy prosowianki. Farmer 7: 74-80.

2017

 • BEREŚ P.K., ERLICHOWSKI T., PISZCZEK J., PRUSZYŃSKI G., ULATOWSKA A. 2017. Atlas szkodników roślin rolniczych. Wyd. II. Hortpress, Warszawa, 191 ss.
 • BEREŚ P.K. 2017. Zwalczanie chorób i szkodników kukurydzy. Zgodnie z zasadami integrowanej ochrony. Przedsiębiorca Rolny 4: 70-75.
 • BEREŚ P.K. 2017. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami. Agro Serwis 8: 32-36.
 • BEREŚ P.K. 2017. Polowanie na omacnicę. Top Agrar Polska 5: 94-98.
 • BEREŚ P.K. 2017. Ochrona kukurydzy przed omacnicą prosowianką. Biologiczna czy chemiczna? Przedsiębiorca Rolny 5: 62-67.
 • BEREŚ P.K. 2017. Kruszynkiem w omacnicę. Top Agrar Polska 6: 128.
 • BEREŚ P.K., PRUSZYŃSKI G. 2017. Lecą na kukurydzę. Nowoczesna Uprawa 6: 18-21.
 • BEREŚ P.K. 2017. Omacnica najgroźniejsza. Agrotechnika 6: 22-24.
 • BEREŚ P.K. 2017. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w 2017 roku. Wieś Jutra 2 (191): 40-45.
 • BEREŚ P.K., KONEFAŁ T. 2017. Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis Hbn.) – najważniejszy szkodnik kukurydzy w Polsce i jego występowania w latach 1957-2015. Wieś Jutra 2 (191): 46-51.
 • BEREŚ P.K. 2017. Omacnica najgroźniejsza. Agrotechnika 6: 22-24.
 • BEREŚ P.K. 2017. Omacnica: zwalczanie na ostatniej prostej. Top Agrar Polska 7: 90-92.
 • BEREŚ P.K. 2017. Szkodniki osaczają kukurydzę. s. 70-75. W: „Kukurydza fundamenty plonu”. Top Agrar Polska Poradnik Eksperta, Poznań, 90 ss.
 • BEREŚ P.K. 2017. Szkodniki w kukurydzy. Agro Profil 6: 36-41.
 • BEREŚ P.K. 2017. Groźne szkodniki w kukurydzy w okresie wytwarzania kolb. Raport Rolny 7: 8-10.
 • BEREŚ P.K. 2017. Omacnica prosowianka – lepiej zapobiegać niż „leczyć”. Uprawa Kukurydzy 3: 12-13.
 • BEREŚ P.K. 2017. Choroby i szkodniki pojawiające się od lipca. Ochrona Kukurydzy. Rolnicze ABC 7: 4-5.
 • BEREŚ P.K. 2017. Zabiegi przed i po zbiorze kukurydzy. Przedsiębiorca Rolny 9: 61-62.
 • BEREŚ P.K. 2017. Najważniejsze szkodniki w uprawie kukurydzy, zapobieganie i zwalczanie. Mat. XIX Dnia Kukurydzy i Buraka. 17.09.2017, Poświętne, str. 9-22.
 • BEREŚ P.K. 2017. Ochrona kukurydzy przed agrofagami. Wiadomości Rolnicze PODR Szepietowo 9: 14-18.
 • BEREŚ P.K., SZULC P., IDZIAK R., SOBIECH Ł., SIEKANIEC Ł., KOLAN K., WACHOWSKI A. 2017. Kukurydza. Identyfikacja agrofagów oraz niedoborów pokarmowych (Bereś P.K., red.). Wyd. Agro Wydawnictwo, Suchy Las, 159 ss. ISBN 978-83-946130-5-1
 • BEREŚ P.K., SZULC P., IDZIAK R., SOBIECH Ł., SIEKANIEC Ł., DRZEWIECKI S., KOLAN K., WACHOWSKI A. 2017. Kukurydza. Identyfikacja agrofagów oraz niedoborów pokarmowych. Wydanie drugie (Bereś P.K., red.). Wyd. Agro Wydawnictwo, Suchy Las, 188 ss. ISBN 978-83-946130-6-8
 • BEREŚ P.K., MRÓWCZYŃSKI M., KIERZEK R., WĘGOREK P., SOSNOWSKA D., KORBAS M., MATYJASZCZYK E., SULEWSKA H., ADAMCZYK J., SZULC P., WARZECHA R., SIEKANIEC Ł., JANIAK W., PARADOWSKI A., FIEDLER Ż., OLEJARSKI P., KRAWCZYK K., TRZMIEL K., ZAMOJSKA J., PRUSZYŃSKI G., DANIELEWICZ J., WACHOWIAK H., GORZAŁA G., OBST A., PIĄTEK E. 2017. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji kukurydzy dla doradców. Wyd. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 261 ss., ISBN 978-83-64655-23-4
Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione