Baner

Omacnica prosowianka

Komunikaty sygnalizacyjne

Monitoring pojawu omacnicy prosowianki wykonywany przez Autora niniejszej strony prowadzony jest z zastosowaniem wszystkich dostępnych narzędzi tj.

  • izolatora entomologicznego,
  • pułapek feromonowych,
  • pułapek świetlnych,
  • a także bezpośrednich obserwacji roślin na obecność jaj i gąsienic.

Monitoring prowadzony jest na Podkarpaciu w kilku miejscowościach (m.in. Głuchów, Krzeczowice, Nienadówka, Rzeszów), przy czym z uwagi na warunki techniczne najdokładniejsze parametry są mierzone w miejscowości Nienadówka koło Rzeszowa.

Komunikaty sygnalizacyjne dotyczące omacnicy prosowianki:

 

Podkarpacie (Nienadówka) – 18.05.2017 – pierwsze 2 poczwarki w resztkach pożniwnych kukurydzy.

Podkarpacie (Nienadówka) – 24.05.2017 – kolejne 5 poczwarek w resztkach pożniwnych kukurydzy.

Podkarpackie (Nienadówka) – 31.05.2017 – kolejnych 17 poczwarek w resztkach pożniwnych kukurydzy.

Podkarpacie (Nienadówka) – 06.06.2017 – kolejne 7 poczwarek w resztkach pożniwnych kukurydzy.

Podkarpacie (Nienadówka) – 07.06.2017 – wylot 1 motyla (samca) z resztek pożniwnych kukurydzy.

Podkarpacie (Nienadówka) – 10.06.2017 – wylot pierwszej samicy z resztek pożniwnych kukurydzy, a także 7 samców. Już 30% gąsienic w izolatorach entomologicznych weszło w stadium poczwarki.

Podkarpacie (Nienadówka) – 13.06.2017 – w pułapce świetlnej stwierdzono pierwszego motyla (samca) omacnicy prosowianki. Prognozowany termin rozpoczęcia pierwszej introdukcji kruszynka dla rejonu badań ustala się pomiędzy 18 a 25 czerwca 2017 r.

Podkarpacie (Nienadówka) – 15.06.2017 – odłowiono 2 samce do pułapki świetlnej. W izolatorze entomologicznym wyleciało 5 samic i 14 samców. Już 50% zimujących gąsienic weszło w stadium poczwarki.

Podkarpacie (Nienadówka) – 16.06.2017 – brak motyli w pułapce świetlnej. W izolatorze entomologicznym wyleciało 2 samice i 1 samiec.

Podkarpacie (Nienadówka) – 17.06.2017 – brak motyli w pułapce świetlnej. W izolatorze entomologicznym wyleciało 5 samic i 9 samców.

Podkarpacie (Nienadówka) – 18.06.2017 – 2 samice i 3 samce w pułapce świetlnej. W izolatorze entomologicznym wyleciało 7 samic i 4 samce.

Podkarpacie (Nienadówka) – 19.06.2017 – 1 samiec w pułapce świetlnej. Uwaga – Można w rejonie badań rozpocząć pierwszą introdukcję kruszynka !!!

Podkarpacie (Nienadówka) – 20.06.2017 – 2 samice i 9 samców w pułapce świetlnej. W izolatorze entomologicznym wyleciało 9 samic i 4 samce. Uwaga – Należy w rejonie badań rozpocząć pierwszą introdukcję kruszynka !!!

Podkarpacie (Nienadówka) – 21.06.2017 – 7 samic i 16 samców w pułapce świetlnej. W izolatorze entomologicznym wyleciało 5 samic i 2 samce. Informacja – w dniach 21-23.06.2017 TSD IOR-PIB w Rzeszowie rozpoczyna pierwszą introdukcję kruszynka na własnych polach doświadczalnych.

Podkarpacie (Nienadówka) – 22.06.2017 – 6 samic i 11 samców w pułapce świetlnej. Na 1200 analizowanych roślinach wykryto pierwsze dwa złoża jaj omacnicy prosowianki.

Podkarpacie (Nienadówka) – 24.06.2017 – 3 samice i 4 samce w pułapce świetlnej.

Podkarpacie (Nienadówka) – 26.06.2017 – 15 samic i 17 samców w pułapce świetlnej. Na 400 analizowanych roślinach wykryto 3 złoża jaj omacnicy prosowianki. W izolatorze entomologicznym wyleciało 10 samic i 6 samców.

Podkarpacie (Nienadówka) – 28.06.2017 – 2 samice i 8 samców w pułapce świetlnej.

Podkarpacie (Nienadówka) – 30.06.2017 – 23 samice i 9 samców w pułapce świetlnej. Na 400 analizowanych roślinach znaleziono 5 nowych złóż jaj. Na początku lipca należy wykonać drugą introdukcję kruszynka – dokładny termin zostanie podany na niniejszej stronie.

Podkarpacie (Nienadówka) – 1.07.2017 – 3 samice i 1 samiec w pułapce świetlnej. Czas na drugą introdukcję kruszynka, którą należy wykonać w najbliższych kilku dniach.

Podkarpacie (Nienadówka) – 4.07.2017 – 15 samic i 9 samców w pułapce świetlnej. Na 400 roślinach wykryto pojaw 6 nowych złóż jaj. Pojawiły się pierwsze 2 puste złoża jaj wskazujące na rozpoczęcie się pierwszych wylęgów gąsienic. Na zwalczanie chemiczne jest jeszcze za wcześnie.

Podkarpacie (Nienadówka) – 5.07.2017 – 3 samice i 1 samiec w pułapce świetlnej.

Podkarpacie (Nienadówka) – 6.07.2017 – 6 samic i 7 samców w pułapce świetlnej.

Podkarpacie (Nienadówka) – 7.07.2017 – 13 samic i 9 samców w pułapce świetlnej. Na 400 roślinach pojaw 5 nowych złóż jaj. 1 złoże jaj puste co świadczy o wylęgu gąsienic.

Podkarpacie (Nienadówka) – 8.07.2017 – 31 samic i 15 samców w pułapce świetlnej. Na 400 roślinach pojaw 8 nowych złóż jaj.

Podkarpacie (Nienadówka) – 9.07.2017 – brak motyli wskutek pojawu nocnych burz i intensywnego deszczu.

Podkarpacie (Nienadówka) – 10.07.2017 – 33 samice i 17 samców w pułapce świetlnej. Na 400 roślinach pojaw 5 nowych złóż jaj oraz trzy złoża puste świadczące o wylęgu szkodnika. W najbliższych dniach można spodziewać się podania terminu pierwszego zabiegu chemicznego (uzupełniającego), który przypada w czasie licznych (ale jeszcze nie masowych) wylęgów gąsienic.

Podkarpacie (Nienadówka) – 11.07.2017 – 9 samic i 5 samców w pułapce świetlnej. Nocna nawałnica przerwała lot szkodnika. Na 400 roślinach pojaw 1 nowego złoża jaj i 2 pustych.

Podkarpacie (Nienadówka) – 12.07.2017 – 25 samic i 12 samców w pułapce świetlnej. Na 400 roślinach pojaw 5 nowych złóż jaj oraz 5 pustych. Czas na pierwszy zabieg chemiczny (jeżeli w gospodarstwie wykonuje się dwa opryskiwania roślin).

Podkarpacie (Nienadówka) – 13.07.2017 – 49 samic i 23 samce w pułapce świetlnej. Na 400 roślinach pojaw 15 nowych złóż jaj oraz 4 pustych. Czas na pierwszy zabieg chemiczny (jeżeli w gospodarstwie wykonuje się dwa opryskiwania roślin).

Podkarpacie (Nienadówka) – 14.07.2017 – 7 samic i 2 samce w pułapce świetlnej. Nocny opad deszczu zakłócił lot szkodnika.

Podkarpacie (Nienadówka) – 15.07.2017 – 19 samic i 8 samców w pułapce świetlnej. Na 400 roślinach pojaw 5 nowych złóż jaj oraz 7 pustych. Opady deszczu w okresie nocy zakłócają lot motyli. Możliwe są negatywne konsekwencje tego zjawiska w postaci wydłużonego okresu wylęgu szkodnika, co będzie rzutowało na skuteczność zwalczania.

Podkarpacie (Nienadówka) – 16.07.2017 – 45 samic i 17 samców w pułapce świetlnej. Ciepła i bezdeszczowa noc przywróciła „prawidłowy” lot szkodnika.

Podkarpacie (Nienadówka) – 17.07.2017 – 84 samice i 31 samców w pułapce świetlnej.

Podkarpacie (Nienadówka) – 18.07.2017 – 107 samic i 59 samców w pułapce świetlnej.

Podkarpacie (Nienadówka) – 19.07.2017 – 35 samic i 21 samców w pułapce świetlnej.

Podkarpacie (Nienadówka) – 20.07.2017 – 19 samic i 13 samców w pułapce świetlnej.

Podkarpacie (Nienadówka) – 20.07.2017 – 19 samic i 13 samców w pułapce świetlnej.

Podkarpacie (Nienadówka) – 21.07.2017 – 16 samic i 5 samców w pułapce świetlnej. Trwa masowy wylęg gąsienic – czas na drugi zabieg chemiczny (lub pierwszy jeżeli w gospodarstwie nie stosuje się dwóch).

Podkarpacie (Nienadówka) – 22.07.2017 – 2 samice w pułapce świetlnej (nawałnice nad Podkarpaciem przerwały lot szkodnika).

Podkarpacie (Nienadówka) – 23.07.2017 – 1 samica i 2 samce w pułapce świetlnej (nocny deszcz przerwał lot szkodnika).

Podkarpacie (Nienadówka) – 24.07.2017 – 22 samice i 6 samców w pułapce świetlnej. Minął termin optymalnego zwalczania masowo wylęgających się gąsienic omacnicy prosowianki na Podkarpaciu.

Podkarpacie (Nienadówka) – 25.07.2017 – 2 samice i 1 samiec w pułapce świetlnej (nocny deszcz przerwał lot szkodnika).

Podkarpacie (Nienadówka) – 31.07.2017 – 19 samic i 5 samców w pułapce świetlnej. Upalna pogoda wywarła wpływ na niespodziewany pojaw, liczniejszej populacji motyli.

Podkarpacie (Nienadówka) – 01.08.2017 – 6 samic i 3 samce w pułapce świetlnej.

Podkarpacie (Nienadówka) – 05.08.2017 – zakończono podawanie komunikatów o locie motyli omacnicy prosowianki.

 

Komunikaty sygnalizacyjne IOR-PIB TSD Rzeszów od 2017 roku prezentowane są także na Facebooku w profilu „Agrofagi kukurydzy” oraz na „Platformie Sygnalizacji Agrofagów

Monitoring agrofagów prowadzony przez jednostki państwowe:

– Instytut Ochrony Roślin – PIB (Platforma Sygnalizacji Agrofagów)

– Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów)

– Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego

 

Monitoring prowadzony przez firmy komercyjne lub indywidualne osoby:

Syngenta

Agro Dona 

PROCAM

DuPont 

Blog Omacnica Monitoring

 

Firmy/osoby zainteresowane podaniem własnej strony dotyczącej monitoringu omacnicy prosowianki proszę o kontakt, a zostanie ona dopisana do powyższej listy.

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione