Baner

Omacnica prosowianka

Komunikaty sygnalizacyjne

Monitoring pojawu omacnicy prosowianki prowadzony jest z zastosowaniem wszystkich dostępnych narzędzi tj. izolatora entomologicznego, pułapek feromonowych, pułapek świetlnych, a także bezpośrednich obserwacji roślin na obecność jaj i gąsienic.

Komunikaty sygnalizacyjne dotyczące omacnicy prosowianki:

 

Podkarpacie (Nienadówka) – 18.05.2017 – pierwsze 2 poczwarki w resztkach pożniwnych kukurydzy.

Podkarpacie (Nienadówka) – 24.05.2017 – kolejne 5 poczwarek w resztkach pożniwnych kukurydzy.

Podkarpackie (Nienadówka) – 31.05.2017 – kolejnych 17 poczwarek w resztkach pożniwnych kukurydzy.

Podkarpacie (Nienadówka) – 06.06.2017 – kolejne 7 poczwarek w resztkach pożniwnych kukurydzy.

Podkarpacie (Nienadówka) – 07.06.2017 – wylot 1 motyla (samca) z resztek pożniwnych kukurydzy.

Podkarpacie (Nienadówka) – 10.06.2017 – wylot pierwszej samicy z resztek pożniwnych kukurydzy, a także 7 samców. Już 30% gąsienic w izolatorach entomologicznych weszło w stadium poczwarki.

Podkarpacie (Nienadówka) – 13.06.2017 – w pułapce świetlnej stwierdzono pierwszego motyla (samca) omacnicy prosowianki. Prognozowany termin rozpoczęcia pierwszej introdukcji kruszynka dla rejonu badań ustala się pomiędzy 18 a 25 czerwca 2017 r.

Podkarpacie (Nienadówka) – 15.06.2017 – odłowiono 2 samce do pułapki świetlnej. W izolatorze entomologicznym wyleciało 5 samic i 14 samców. Już 50% zimujących gąsienic weszło w stadium poczwarki.

Podkarpacie (Nienadówka) – 16.06.2017 – brak motyli w pułapce świetlnej. W izolatorze entomologicznym wyleciało 2 samice i 1 samiec.

Podkarpacie (Nienadówka) – 17.06.2017 – brak motyli w pułapce świetlnej. W izolatorze entomologicznym wyleciało 5 samic i 9 samców.

Podkarpacie (Nienadówka) – 18.06.2017 – 2 samice i 3 samce w pułapce świetlnej. W izolatorze entomologicznym wyleciało 7 samic i 4 samce.

Podkarpacie (Nienadówka) – 19.06.2017 – 1 samiec w pułapce świetlnej. Uwaga – Można w rejonie badań rozpocząć pierwszą introdukcję kruszynka !!!

Podkarpacie (Nienadówka) – 20.06.2017 – 2 samice i 9 samców w pułapce świetlnej. W izolatorze entomologicznym wyleciało 9 samic i 4 samce. Uwaga – Należy w rejonie badań rozpocząć pierwszą introdukcję kruszynka !!!

Podkarpacie (Nienadówka) – 21.06.2017 – 7 samic i 16 samców w pułapce świetlnej. W izolatorze entomologicznym wyleciało 5 samic i 2 samce. Informacja – w dniach 21-23.06.2017 TSD IOR-PIB w Rzeszowie rozpoczyna pierwszą introdukcję kruszynka na własnych polach doświadczalnych.

Podkarpacie (Nienadówka) – 22.06.2017 – 6 samic i 11 samców w pułapce świetlnej. Na 1200 analizowanych roślinach wykryto pierwsze dwa złoża jaj omacnicy prosowianki.

Podkarpacie (Nienadówka) – 24.06.2017 – 3 samice i 4 samce w pułapce świetlnej.

 

 

Komunikaty sygnalizacyjne IOR-PIB TSD Rzeszów od 2017 roku prezentowane są także na Facebooku w profilu „Szkodniki kukurydzy” oraz na „Platformie Sygnalizacji Agrofagów

Monitoring agrofagów prowadzony przez jednostki państwowe:

– Instytut Ochrony Roślin – PIB (Sygnalizacja Agrofagów)

– Instytut Ochrony Roślin – PIB (Platforma Sygnalizacji Agrofagów)

– Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów)

– Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego

 

Monitoring prowadzony przez firmy komercyjne lub indywidualne osoby:

Syngenta

Agro Dona 

PROCAM

DuPont 

Blog Omacnica Monitoring

 

Firmy/osoby zainteresowane podaniem własnej strony dotyczącej monitoringu omacnicy prosowianki proszę o kontakt, a zostanie ona dopisana do powyższej listy.

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione