Baner

Omacnica prosowianka

Izolator entomologiczny

Izolator entomologiczny – jest wykorzystywany do obserwowania procesu wylotu motyli z poczwarek, czego nie można wykonać w warunkach pola uprawnego z uwagi na jego rozmiary i trudność uchwycenia wylotu szkodnika co ma miejsce pod osłoną nocy. Do wnętrza izolatora jesienią bądź wiosną wkłada się fragmenty łodyg kukurydzy zawierające zimujące gąsienice omacnicy prosowianki (bądź zebrane wiosną poczwarki) – im więcej łodyg, tym dokładniejsza obserwacja. Od czerwca kontroluje się wyloty motyli – ocenia intensywność wylotów i strukturę płciowa motyli.

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione