Logo
  • PL
  • EN
  • RU

Identyfikacja

Omacnica prosowianka jest na tyle charakterystycznym szkodnikiem kukurydzy, że nie nastręcza zbyt wielu trudności z identyfikacją. Wystarczające jest poznanie wyglądu szkodnika, jego biologii oraz uszkodzeń jakie powoduje, a nie będzie dochodziło do pomyłek.

Opis wyglądu poszczególnych stadiów rozwojowych:

 

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione