Baner

Omacnica prosowianka

Gąsienice

Gąsienice – przechodzą pięć stadiów larwalnych różniących się długością ciała, z których pierwsze osiąga długość do 1–2 mm, natomiast ostatnie do 19–25 mm. Zabarwienie ciała jest od jasnobrązowego przez lekko różowawe aż do brunatnożółtego. Na każdym segmencie widoczne są słabo zaznaczone brązowe plamki i nieco ciemniejszy pasek na grzbiecie. W przedniej części każdego segmentu występują cztery ciemne plamki, natomiast w tylnej – dwie mniejsze. Gąsienice mają trzy pary odnóży tułowiowych oraz pięć par posówek na segmentach odwłokowych. Głowa jest czarna lub brązowa z aparatem gębowym typu gryzącego. Gąsienice są stadium zimującym.

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione