Logo
  • PL
  • EN
  • RU

Force 20 CS przeciwko drutowcom i larwom stonki w kukurydzy

Decyzją MRiRW nr R-73/2020d z dnia 3 lutego 2020 roku zakończył się proces odnowienia zezwolenia dla środka Force 20 CS (substancja czynna teflutryna). Zakres stosowania środka został poszerzony o zastosowanie w uprawie buraka pastewnego i kukurydzy. W zasiewach kukurydzy preparat skierowany jest przeciwko drutowcom i larwom stonki kukurydzianej. 

Force 20 CS jest zaprawą owadobójczą w formie zawiesiny kapsuł w cieczy o działaniu gazowym, kontaktowym i żołądkowym, przeznaczoną do zaprawiania nasion/ziarniaków.

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione