Baner

Omacnica prosowianka

Czas na pierwszą introdukcję kruszynka

kruszynek

Z chwilą wykrycia obecność pierwszych samic omacnicy prosowianki na polu kukurydzy w przeciągu 5-7 dni zaleca się, aby została wykonana pierwsza introdukcja kruszynka. W rejonie Rzeszowa termin ten przypada pod koniec drugiej oraz w trzeciej dekadzie czerwca.

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione