Logo
  • PL
  • EN
  • RU

Coraz więcej przędziorka chmielowca na kukurydzy

Bez wątpienia należy wskazać, że na dobre do grona szkodników kukurydzy aspiruje przędziorek chmielowiec.

Pajęczak w tym roku lokalnie opanował do 100% roślin, w tym niektóre blaszki liściowe uszkodził w ponad 50%. Czy jest groźny? – absolutnie tak, gdy pojawi się masowo – im wcześniej zasiedli rośliny, im mocniej będzie wysysał z nich soki (zwłaszcza w okresach suszy), tym szybciej roślina utraci pełnię swych możliwości przeprowadzania fotosyntezy i odżywiania się. Z chwilą utraty części ulistnienia, zwłaszcza blaszek o największej powierzchni nie da się na już skutecznie budować plonu. W okresach suszy, gdy rośliny mają poważne trudności w utrzymaniu turgoru w tkankach, dodatkowy element wysysający z nich wodę i substancje odżywcze to jak przysłowiowy „kamień u szyi” – zwiększa się transpiracja, blaszki więdną, stają się podatne na silne promieniowanie słoneczne, które je uszkadza, a następnie przedwcześnie zamierają.

Przędziorek licznie wystąpił na kukurydzy na Podkarpaciu 4 lata temu. Lokalnie także zasiedlił 100% roślin, najsilniej opanowując pasy brzeżne uprawy (tak jak robi to choćby w buraku cukrowym). W kolejnych latach także występował ale w mniejszym nasileniu – skoro jednak był na roślinach, to jest to sygnał, że kukurydza mu „posmakowała”. W tym roku jednak ponownie masowo się pojawił, a to wszystko dzięki pogodzie – uwielbia sucho i gorąco.

Ktokolwiek obserwował sytuację z pojawem przędziorka w burakach cukrowych zapewne pamięta jak mocno się głowiono jak skutecznie zwalczac tego pajęczaka, który jednoczesnie występuje w postaci jaj, larw i dorosłych osobników, w tym ukrywa się pod spodem liści ukryty w przędzy….Nie było to łatwe….ale kukurydza to nie burak – tu nie można ot tak sobie wjechać z akarycydem w dowolnej chwili i zrobić zabieg – po pierwsze nie ma żadnego środka zarejestrowanego w kukurydzy przed przędziorkiem, a po drugie ochrona wysokiej kukurydzy wymaga sprzętu.

Należy mieć nadzieję, że obserwowane zmiany klimatyczne nie będą aż tak korzystne dla przędziorka, ale gdyby stało się inaczej, gdyby pajęczak ten miał coraz więcej możliwości do masowego rozwoju, to bez wątpienia będzie poważnym wyzwaniem.

 

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione