Baner

Omacnica prosowianka

Ciekawostki

Aby niniejsza strona nie była zbyt „naukową” poniżej prezentuję kilka ciekawostek z „trudnego życia” omacnicy prosowianki opatrzonych własnym komentarzem.

c1Grzyb owadobójczy Beauveria bassiana poraził gąsienicę omacnicy

c2Gąsienica omacnicy porażona przez grzyb owadobójczy Hirsutella nodulosa

c3Zczerniałe ciało gasienicy to efekt rozwoju bakterii owadobójczych

c4Zaburzenie w trakcie procesu przepoczwarczania – powstał półmotyl-półpoczwarka

c5Zaburzenie w trakcie procesu przepoczwarczania – powstała gąsienico-poczwarka

c6Grzyb owadobójczy Beauveria bassiana uśmiercił poczwarkę

c7Poczwarka rączycy obok martwej gasienicy. Larwy rączyc żerują wewnątrz ciał gąsienic

c8Rączyca – muchówka, jej bobówka oraz resztki jakie pozostały po gasienicy omacnicy prosowianki

c9Wpierw jaja omacnicy zaatakował kruszynek, a następnie opanował je grzyb – Aspergillus flavus

c10„Noworodek” omacnicy zaraz po wylęgu został zaatakowany przez grzyba owadobójczego B. bassiana, po czym wkroczył grzyb Aspergillus flavus

c11Omacnica prosowianka zaatakowana przez pasożytnicze larwy błonkówek z rodziny gąsienicznikowatych

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione