Baner

Omacnica prosowianka

Chloropiryfos w kukurydzy

Odpowiadając na liczne zapytania uprzejmie informuję, że nie jest prawdą, że chloropiryfos jest zarejestrowany w kukurydzy do zwalczania omacnicy prosowianki, zarówno w pełni okresu wegetacji kukurydzy, jak również do opryskiwania resztek pożniwnych w celu zwalczania zimujących gąsienic tego motyla. Jeżeli ktokolwiek zaleca tą substancję do stosowania w kukurydzy, w tym po zbiorze plonów to robi to na własną odpowiedzialność (grożą za to mandaty). Aktualny wykaz zarejestrowanych insektycydów w kukurydzy można znaleźć m.in. na stronach MRiRW (wyszukiwarka ś.o.r.). Z tego wykazu (stan na 25 listopada 2017 roku) wynika, że w kukurydzy do zwalczania wylęgających się młodych gąsienic (a nie zimujących) zarejestrowane są obecnie następujące: substancje czynne: lambda-cyhalotryna, indoksakarb, tiachlopryd + deltametryna oraz metoksyfenozyd.

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione