Logo
 • PL
 • EN
 • RU

Aktualności

Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla doradców – aktualizacja 2019

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy wydał aktualizację „Metodyki integrowanej ochrony kukurydzy dla doradców” pod redakcją naukową dr hab. Pawła K. Beresia, prof. IOR-PIB, dr Przemysława Strażyńskiego i prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego

Metodyka jest dostępna za darmo w wersji elektronicznej na stronie Instytutu – kliknij na napis: METODYKA

Nowa książka o agrofagach kukurydzy

We wrześniu 2019 roku ukazała się nakładem Agro Wydawnictwa (wydawca AgroProfilu) nowa książka pod redakcją dr hab. Pawła K. Beresia, prof IOR-PIB. Publikacja jest związana z chwastami, chorobami i szkodnikami kukurydzy, a także niedoborami pokarmowymi. Opracowanie zawiera opis:

 • 38 chwastów

 • 9 chorób

 • 37 szkodników

 • 11 niedoborów

 • 19 anomalii w rozwoju (nowość)

 • Uszkodzenia herbicydowe (nowość)

 • Integrowana ochrona kukurydzy (nowość)

 • Organizmy pożyteczne (nowość)

 • Mechaniczne zwalczanie chwastów (nowość)

 • Monitoring agrofagów i niedoborów pokarmowych

 • Fazy rozwojowe kukurydzy

 • Dobór odmian (nowość)

 • 408 stron

 

Skoczek kukurydziany – nowy szkodnik kukurydzy w Polsce

Poniżej komunikat Instytutu Ochrony Roślin – PIB z dnia 02.08.2019

 Zyginidia scutellaris ‒ nowy szkodnik kukurydzy w Polsce

Na kukurydzy stwierdzono skoczka Zyginidia scutellaris (Herrich – Schäffer 1838). Gatunek ten nie posiada jeszcze polskiej nazwy jednak w języku angielskim nazywany jest „maize leafhopper” co można tłumaczyć jako skoczek kukurydziany.

Gatunek ten występuje na zachodzie Europy, gdzie jest jednym z najpospolitszych skoczków (np. we Francji). Po raz pierwszy w Polsce stwierdzono go na północy kraju przeszło 100 lat temu. Kolejne doniesienia o jego występowaniu pochodzą dopiero z lat 2000 i 2001, z Górnego Śląska. Następnie jeden samiec skoczka kukurydzianego został odłowiony w aspirator Johnson’a na terenie Polowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Winnej Górze końcem lipca 2009 roku. W latach 2008, 2009 i 2010 w Winnej Górze prowadzono badania zgrupowania skoczków m.in. na uprawach kukurydzy. W tym okresie od kwietnia do października, w tygodniowych odstępach czasu odławiano owady przy użyciu czerpaka entomologicznego. Przez cały ten okres odłowiono jedynie 1 samicę z rodzaju Zyginidia, co dowodzi, że wówczas gatunek ten nie stanowił zagrożenia dla upraw kukurydzy.

W trakcie lustracji uprawy kukurydzy w Winnej Górze dn. 01.08.2019 r. stwierdzono liczne osobniki skoczka kukurydzianego. Na jednej roślinie można było dostrzec od kilku do kilkunastu osobników tego owada. Liście roślin nosiły również ślady jego żerowania w formie białych plamek, niekiedy o gwiaździstym kształcie, które powstają w wyniku wysysania soków roślinnych przez skoczka, na miejsce których do tkanek rośliny dostaje się powietrze.

W literaturze można odnaleźć doniesienia o możliwości przenoszenia przez skoczka kukurydzianego patogenów wywołujących choroby roślin, co dodatkowo może powodować większe zagrożenie dla upraw kukurydzy ze strony tego szkodnika.

Skoczka kukurydzianego można uznać za nowego szkodnika kukurydzy w Polsce, a jego pojawienie się w kraju na uprawach kukurydzy w tak wysokiej liczebności może być spowodowane powszechnie obserwowanymi zmianami klimatycznymi, które sprzyjają gatunkom ciepłolubnym.

Źródło: IOR-PIB Poznań

 

 

Na Podkarpaciu wykonano II zabieg na omacnicę

Jest różnica w terminach II zwalczania omacnicy prosowianki w Polsce.  Na Podkarpaciu już zabieg wykonano, natomiast w części północnej kraju będzie wykonany do 25 lipca.

Przewidywany termin II zwalczania omacnicy

W rejonie Podkarpacia przewidywany termin drugiego zwalczania chemicznego omacnicy prosowianki to 22 lipiec. Wskutek pogody lot szkodnika uległ załamaniu dlatego należy sprawdzać własne pola.

II introdukcja kruszynka lub I zabieg chemiczny

Na południu kraju rozpoczyna się w pierwszej dekadzie lipca II introdukcja kruszynka. Na polach, gdzie stosowana jest walka chemiczna należy przygotować się na pierwszy zabieg insektycydem.

Film o monitorowaniu pojawu omacnicy prosowianki

Na kanale YouTube „Działka i ogród naszą pasją” znajduje się film o monitorowaniu omacnicy prosowianki:

Pierwsze wyłożenie kruszynka

Z uwagi na lot samic omacnicy prosowianki w warunkach Podkarpacia rozpoczynamy pierwszą introdukcję kruszynka w dniu 19 czerwca. W innych regionach na podstawie rozmów z firmami zajmującymi się wykładaniem biopreparatów także wiadomo, że już zaraz zaczynają akcję wykładania pasożytów jaj omacnicy prosowianki.

Pierwsze złoże jaj omacnicy w Nienadówce: 12.06.2019

W Nienadówce podczas analizy około 1000 roślin znaleziono 1 złoże jaj omacnicy prosowianki, co potwierdza, że samice, które wykryto w pułapce świetlnej powoli zaczynają składanie jaj. Pogoda jak na ten moment sprzyja temu zjawisku – w okolicach północy temperatura oscyluje wokół 20 oC.

Zbliża się okres wykładania kruszynka

Z uwagi na to, że zaczęły lokalnie pojawiać się już samice omacnicy prosowianki, stąd też lada moment rozpocznie się w kraju pierwsza introdukcja kruszynka.

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione