Baner

Omacnica prosowianka

Aktualności

Kukurydza – roślina dekoracyjna

Święta tuż tuż… Kukurydza to doskonała roślina również do przygotowywania ozdób świątecznych. Kolby zbierane w całości są doskonałym materiałem do obróbki. Można wyczarować z nich niesamowite ozdoby, które mogą później posłużyć choćby na cele charytatywne, ale nie tylko. Zachęcam do kreatywności.

Zima – czas wyboru odmian do siewu w 2018 roku

Zima jest tym okresem, w którym podejmuje się jedną z ważniejszych decyzji w uprawie kukurydzy tj. wyboru odmian do siewu. Na małych areałach zwykle wysiewa się jedną odmianę, niemniej na plantacjach większych zasadna jest ich dywersyfikacja – dzięki czemu zmniejsza się ryzyko w produkcji na wypadek zdarzenia losowego. Na rynku jest mnóstwo odmian kukurydzy różniących się od siebie pod wieloma względami, w tym podatnością na omacnicę prosowiankę i choroby fuzaryjne. W integrowanej ochronie roślin zalecane jest wybieranie do siewu odmian mniej podatnych na agrofagi. W dobie ogromnego postępu hodowlanego, na rynku są dostępne odmiany, które łączą cechy wysokiego plonowania z mniejszą podatnością na niektóre choroby i szkodniki. Nie są to odmiany GMO, których w Polsce uprawiać nie można. Przy wyborze odmian mniej podatnych na omacnicę i fuzariozy warto kierować się własnym doświadczeniem, a także badaniami prowadzonymi przez COBORU czy też w ramach PDO. Niezmiernie ważne będą doświadczenia zebrane z obserwacji kolekcji odmianowych w 2017 roku – jest/był to trudny rok dla kukurydzy, więc odmiany musiały się zmierzyć z wieloma przeciwnościami. Te które dobrze się spisały warto zapamiętać, wszak nie można wykluczyć, że rok 2018 może również niemile zaskoczyć producentów.

Informacje na temat podatności odmian wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian na omacnicę i fuzariozy można znaleźć na stronie internetowej COBORU w zakładce „Porównanie odmian pod względem wybranych cech” z podziałem na klasy wczesności. Nieocenione będą także informacje pochodzące od firm hodowlanych, zwłaszcza jeżeli są podparte wynikami z oceny kolekcji odmianowych z ostatnich lat. Informacje te często są podawane w katalogach odmianowych.

Chloropiryfos w kukurydzy

Odpowiadając na liczne zapytania uprzejmie informuję, że nie jest prawdą, że chloropiryfos jest zarejestrowany w kukurydzy do zwalczania omacnicy prosowianki, zarówno w pełni okresu wegetacji kukurydzy, jak również do opryskiwania resztek pożniwnych w celu zwalczania zimujących gąsienic tego motyla. Jeżeli ktokolwiek zaleca tą substancję do stosowania w kukurydzy, w tym po zbiorze plonów to robi to na własną odpowiedzialność (grożą za to mandaty). Aktualny wykaz zarejestrowanych insektycydów w kukurydzy można znaleźć m.in. na stronach MRiRW (wyszukiwarka ś.o.r.). Z tego wykazu (stan na 25 listopada 2017 roku) wynika, że w kukurydzy do zwalczania wylęgających się młodych gąsienic (a nie zimujących) zarejestrowane są obecnie następujące: substancje czynne: lambda-cyhalotryna, indoksakarb, tiachlopryd + deltametryna oraz metoksyfenozyd.

Mulczowanie w kukurydzy – pora na ważny zabieg

Październik i listopad to bardzo ważne miesiące z punktu widzenia niechemicznego zwalczania omacnicy prosowianki. W tym to bowiem czasie wykonuje się za pomocą mulczerów dokładne rozdrabnianie resztek pożniwnych, w których szkodnik zimuje (w stadium gąsienicy). Zaleca się wykonać tą czynność jak najszybciej. Dzięki temu stosunkowo prostemu zabiegowi można zniszczyć do 70% gąsienic szkodnika na polu. Celem zwiększenia ich śmiertelności, zaleca się dodatkowo na resztki pożniwne zastosować przed przyoraniem nawóz azotowy lub biopreparat bakteryjny przyspieszające rozkład materii organicznej, a wiosną wykonać talerzowanie.

Pora na drugą analizę dot. szkodliwości omacnicy

Koniec okresu wegetacji kukurydzy to moment, kiedy wykonuje się drugą analizę dotyczącą szkodliwości omacnicy prosowianki. W tym to czasie w kilku miejscach zasiewu liczy się rośliny z objawami złamania łodyg powyżej i poniżej kolby, a także z podgryzionymi bądź opadłymi na glebę kolbami. Na tej podstawie wylicza się ogólny procent złomów.

Analiza ta jest bardzo prosta i szybka w wykonaniu. Ma duże znaczenie praktyczne – pokazuje jak radziła sobie wysiana przez nas odmiana w określonych warunkach nasilenia pojawu omacnicy prosowianki. Jeżeli liczba złomów jest duża (zwłaszcza poniżej kolby) to lepiej dwa razy się zastanowić czy taką odmianę warto wysiewać w kolejnym roku. Trzeba jednak pamiętać o odróżnianiu złomów powodowanych przez omacnicę (kanały żerowe w łodygach), od tych jakie powstały wskutek wejścia w łan zwierzyny łownej bądź przejścia orkanu Ksawery.

Kukurydza. Identyfikacja agrofagów i niedoborów pokarmowych

We wrześniu 2017 roku na rynku wydawniczym pojawiła się nowa pozycja książkowa –  „Kukurydza. Identyfikacja agrofagów i niedoborów pokarmowych”, której wydawcą jest Agro Wydawnictwo Sp. zo.o. Jest to kompleksowe opracowanie problemu pojawu organizmów szkodliwych dla kukurydzy (chwastów, chorób i szkodników) oraz niedoborów składników pokarmowych, a także poprawnego monitorowania zagrożeń. Książka jest dostępna m.in. na stronie Agro Profilu, a także w salonach Empik. 

Filmy prezentujące walkę biologiczną

Na podstronie Metody zwalczania – Metoda biologiczna zamieszczono filmy prezentujące aplikację rożnych biopreparatów zawierających kruszynka dla potrzeb zwalczania jaj omacnicy prosowianki.

Kompendium wiedzy o omacnicy prosowiance

„Omacnica prosowianka bez tajemnic. Kompendium wiedzy” – książkę można nabyć w sklepie internetowym Wydawnictwa Hortpress, a także u innych sprzedawców.

Poszukiwanie złóż jaj omacnicy prosowianki

Film przedstawiający poszukiwanie złóż jaj omacnicy prosowianki na kukurydzy

(więcej…)

Wykładanie trzech rodzajów biopreparatów z kruszynkiem do zwalczania jaj omacnicy prosowianki

Film prezentujący przykładowe wykładanie trzech rodzajów biopreparatów do zwalczania jaj omacnicy prosowianki

(więcej…)

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione