Baner

Omacnica prosowianka

Analiza na obecność jaj i gąsienic

Bezpośrednie obserwacje roślin – mają na celu poznanie dynamiki składania jaj przez samice, a także terminów wylęgu gąsienic na podstawie obserwacji stadium czarnej główki oraz pustych osłonek jajowych. Należy jednak pamiętać, że zwykle po wylęgu gąsienice zjadają resztki jaj, stąd kamuflują swoją obecność na roślinie. Ważne jest aby obserwacje roślin oparte były o biologię szkodnika tj. wykonywane były w terminach, w których dane stadium rozwojowe gatunku pojawia się. Odpowiedź na pojawiające się pytania ile roślin należy analizować będzie zawsze taka sama – im więcej tym pełniejszy obraz jak wygląda rozwój szkodnika. Zaleca się obserwowanie minimum po 100 roślin w czterech miejscach plantacji (minimum 400 roślin łącznie).

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione