Logo
  • PL
  • EN
  • RU

Aktualności

Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla doradców – aktualizacja 2019

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy wydał aktualizację „Metodyki integrowanej ochrony kukurydzy dla doradców” pod redakcją naukową dr hab. Pawła K. Beresia, prof. IOR-PIB, dr Przemysława Strażyńskiego i prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego Metodyka jest dostępna za darmo w wersji elektronicznej na stronie Instytutu – kliknij na napis: METODYKA

Nowa książka o agrofagach kukurydzy

We wrześniu 2019 roku ukazała się nakładem Agro Wydawnictwa (wydawca AgroProfilu) nowa książka pod redakcją dr hab. Pawła K. Beresia, prof IOR-PIB. Publikacja jest związana z chwastami, chorobami i szkodnikami kukurydzy, a także niedoborami pokarmowymi. Opracowanie zawiera opis: 38 chwastów 9 chorób 37 szkodników 11 niedoborów 19 anomalii w rozwoju (nowość) Uszkodzenia herbicydowe (nowość) Integrowana ochrona

Serdecznie witamy na stronie

Kukurydza (Zea mays L.) jest jedną z najważniejszych roślin uprawianych na świecie, której głównymi producentami są USA oraz Chiny. Wyróżnia się kilka grup odmian uprawnych tej rośliny o różnym przeznaczeniu. Mamy zatem choćby kukurydzę zwykłą, koński ząb, pękającą, cukrową, ozdobną itd.

Areał uprawy kukurydzy w Polsce od 2012 roku przekracza 1 mln hektarów. W przypadku kukurydzy cukrowej (która jest zaliczana do warzyw) szacuje się, że jest to około 8-9,5 tysiąca hektarów. Prognozuje się, że powierzchnia zasiewów będzie wzrastała. Niestety, roślinie tej w coraz większym stopniu zagrażają organizmy szkodliwe – chwasty, choroby i szkodniki. Niektóre z nich mają kluczowy wpływ na ekonomikę prowadzonej produkcji.

Tematyce agrofagów kukurydzy poświęcona jest niniejsza witryna. Jest ona prowadzona przez pasjonatów tej rośliny, którzy sami ją uprawiają oraz na bieżąco obserwują co dzieje się w łanie.

 

 

 

 

 

Data uruchomienia witryny: 14 wrzesień 2016 roku

 

 

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione