Baner

Omacnica prosowianka

Aktualności

Zima – czas wyboru odmian do siewu w 2018 roku

Zima jest tym okresem, w którym podejmuje się jedną z ważniejszych decyzji w uprawie kukurydzy tj. wyboru odmian do siewu. Na małych areałach zwykle wysiewa się jedną odmianę, niemniej na plantacjach większych zasadna jest ich dywersyfikacja – dzięki czemu zmniejsza się ryzyko w produkcji na wypadek zdarzenia losowego. Na rynku jest mnóstwo odmian kukurydzy różniących się od siebie pod wieloma względami, w tym podatnością na omacnicę prosowiankę i choroby fuzaryjne. W integrowanej ochronie roślin zalecane jest wybieranie do siewu odmian mniej podatnych na agrofagi. W dobie ogromnego postępu hodowlanego, na rynku są dostępne odmiany, które łączą cechy wysokiego plonowania z mniejszą podatnością na niektóre choroby i szkodniki. Nie są to odmiany GMO, których w Polsce uprawiać nie można. Przy wyborze odmian mniej podatnych na omacnicę i fuzariozy warto kierować się własnym doświadczeniem, a także badaniami prowadzonymi przez COBORU czy też w ramach PDO. Niezmiernie ważne będą doświadczenia zebrane z obserwacji kolekcji odmianowych w 2017 roku – jest/był to trudny rok dla kukurydzy, więc odmiany musiały się zmierzyć z wieloma przeciwnościami. Te które dobrze się spisały warto zapamiętać, wszak nie można wykluczyć, że rok 2018 może również niemile zaskoczyć producentów.

Informacje na temat podatności odmian wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian na omacnicę i fuzariozy można znaleźć na stronie internetowej COBORU w zakładce „Porównanie odmian pod względem wybranych cech” z podziałem na klasy wczesności. Nieocenione będą także informacje pochodzące od firm hodowlanych, zwłaszcza jeżeli są podparte wynikami z oceny kolekcji odmianowych z ostatnich lat. Informacje te często są podawane w katalogach odmianowych.

Chloropiryfos w kukurydzy

Odpowiadając na liczne zapytania uprzejmie informuję, że nie jest prawdą, że chloropiryfos jest zarejestrowany w kukurydzy do zwalczania omacnicy prosowianki, zarówno w pełni okresu wegetacji kukurydzy, jak również do opryskiwania resztek pożniwnych w celu zwalczania zimujących gąsienic tego motyla. Jeżeli ktokolwiek zaleca tą substancję do stosowania w kukurydzy, w tym po zbiorze plonów to robi to na własną odpowiedzialność (grożą za to mandaty). Aktualny wykaz zarejestrowanych insektycydów w kukurydzy można znaleźć m.in. na stronach MRiRW (wyszukiwarka ś.o.r.). Z tego wykazu (stan na 25 listopada 2017 roku) wynika, że w kukurydzy do zwalczania wylęgających się młodych gąsienic (a nie zimujących) zarejestrowane są obecnie następujące: substancje czynne: lambda-cyhalotryna, indoksakarb, tiachlopryd + deltametryna oraz metoksyfenozyd.

Szanowni Państwo

Witam serdecznie na autorskiej stronie poświęconej problematyce omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) – jednemu z najgroźniejszych szkodników kukurydzy (i nie tylko) w Polsce. 

W niniejszym serwisie znajdziecie Państwo podstawowe informacje o tym owadzie – jego wyglądzie, biologii, szkodliwości oraz metodach monitoringu i integrowanego zwalczania. 

Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby/ firmy /jednostki badawcze do współpracy w zakresie rozwijania tej witryny, tak aby stała się ona ważnym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych poruszaną tu problematyką. 

W związku z tym, że tematyka omacnicy prosowianki, a także innych szkodników kukurydzy z roku na rok staje się coraz ważniejsza, stąd też od 2017 roku uruchomiłem na Facebooku profil „Agrofagi Kukurydzy” na którym umieszczam na bieżąco aktualizowane informacje. Zapraszam do odwiedzenia tego profilu. 

                                                                                                                                                  Z życzeniami miłego pobytu na stronie

                                                                                                                                                       Paweł K. Bereś – właściciel witryny

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione