Logo
  • PL
  • EN
  • RU

Aktualności

Monitoring omacnicy 2020

Wyniki monitoringu są podawane pod linkiem: https://www.dionp.pl/monitoring-omacnicy-prosowianki/

Nowy właściciel strony

Od dnia 15 kwietnia 2020 roku nowym właścicielem strony jest Centrum Uprawy, Nawożenia i Ochrony Roślin, której właścicielką jest Pani Beata Bereś. Dotychczasowe materiały graficzne oraz treść serwisu poprzedniego właściciela strony (dr hab. Pawła Beresia) przechodzą na rzecz nowego Właściciela z zachowaniem praw autorskich.

Serdecznie witamy na stronie

Kukurydza (Zea mays L.) jest jedną z najważniejszych roślin uprawianych na świecie, której głównymi producentami są USA oraz Chiny. Wyróżnia się kilka grup odmian uprawnych tej rośliny o różnym przeznaczeniu. Mamy zatem choćby kukurydzę zwykłą, koński ząb, pękającą, cukrową, ozdobną itd.

Areał uprawy kukurydzy w Polsce od 2012 roku przekracza 1 mln hektarów. W przypadku kukurydzy cukrowej (która jest zaliczana do warzyw) szacuje się, że jest to około 8-9,5 tysiąca hektarów. Prognozuje się, że powierzchnia zasiewów będzie wzrastała. Niestety, roślinie tej w coraz większym stopniu zagrażają organizmy szkodliwe – chwasty, choroby i szkodniki. Niektóre z nich mają kluczowy wpływ na ekonomikę prowadzonej produkcji.

Tematyce agrofagów kukurydzy poświęcona jest niniejsza witryna. Jest ona prowadzona przez pasjonatów tej rośliny, którzy sami ją uprawiają oraz na bieżąco obserwują co dzieje się w łanie.

 

 

 

 

 

Data uruchomienia witryny: 14 wrzesień 2016 roku

 

 

Copyright: Paweł K. Bereś - kopiowanie, upowszechnianie bez wiedzy Autora zabronione